Примери добре праксе

Извештај са угледног часа Рециклажа и заштита животне средине

У понедељак, 20. фебруара 2023. године у ИО Марковица одржан је угледни час са радионицом из технике и технологије у  оквиру  наставне јединице Рециклажа и заштита животне средине у одељењу 53.

Опширније...

ИЗВЕШТАЈ СА УГЛЕДНОГ ЧАСА „Од Египта до супермаркета“

У ИО Марковица је у понедељак, 31. јануара 2022. године одржан угледни час из математике, у одељењу 83. Тема је била „Од Египта до супермаркета“, у оквиру систематизације градива из области наставне јединице „Пирамида“.

Опширније...

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ,,НАША ЗЛАТНА РИБИЦА”

Пројекат је осмишљен са циљем да код ученика освести ,,ја- жеље и понашање” и кроз занимљиве, вођене појединачне и заједничке активности, у свету маште / реалности, љихов фокус прошири и трансформише их у ,,ми- жеље и понашање”, од значаја за Одељењску заједницу II3, породицу /ближње и најшире-планету Земљу.

Опширније...