Екскурзије

Екскурзије

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 2001 пута

Извештај о реализованим излетима, екскурзијама и настави у природи

Извештај можете прочитати овде.

План и програм организовања излета, екскурзија и наставе у природи Основне школе „Милан Благојевић“ Лучани, за школску 2022/2023. годину

  

 Екскурзија, излет, зимовање, летовање, и кампови су ваннаставни облици образовно-васпитног рада који се остварују ван наставе. Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.

Планирање и програмирање екскурзија извршила је стручна комисија коју је именовао директор школе. Комисију чине: руководиоци актива млађих разреда, помоћник директора, наставник историје и географије. План и програм екскурзија разматрају одељењска, односно разредна већа, одговарајући стручни органи (Савет родитеља), а усваја их Наставничко веће. План и програм ученичких екскурзија садржаће образовно-васпитне циљеве и задатке, садржаје којима се постављени циљеви и задаци остварују, носиоце превиђених садржаја и активности, време трајања екскурзије, путне правце, техничку организацију, начин финансирања.

Садржаји екскурзија биће засновани на наставном плану и програму, као и на Правилнику о програму за организовање екскурзије у првом и другом циклусу образовања и васпитања. Предвиђено је  да се екскурзије реализују од 1 - 2 дана у зависности од узраста ученика. Извештај о реализацији екскурзија који припремају руководиоци и стручне вође разматраће Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор и дати своју оцену.

     Ток екскурзија, реализацију циљева и задатака, садржаје, активности, разматраће и одељењска, тј. разредна већа, одељењске старешине, одговарајућа стручна тела и ученици на часовима одељењске заједнице. Ово важи и за излете и посете.

 

Садржаји екскурзија од I - VIII разреда, наставе у природи и излета за школску 2022/2023. годину

 

Екскурзија I разред (матична школа и ИО Пухово)

Дестинација: Лучани-Стопића пећина-Сирогојно–Златибор-Злакуса-Лучани

Време извођења: мај, 2023. године

 

Екскурзија II  разред (матична школа и ИО Марковица)

Дестинација: Лучани-Мокра Гора-Кремна-Митровац на Тари-Перућац-Бајина Башта-Лучани

Време извођења: мај, 2023. године

 

Екскурзија III разред (матична школа и и ИО Крстац)

Дестинација: Лучани-Мокра Гора-Кремна-Митровац на Тари-Перућац-Бајина Башта-Лучани

Време извођења: мај, 2023. године

 

Екскурзија IV разред (матична школа и ИО Доња Краварица)

Дестинација: Лучани-Раваница-Јагодина-Лучани

Време извођења: мај, 2023. године

 

Екскурзија V разред (2 дана)

I дан: Дивчибаре – Ваљево (музеј и Муселимов конак - Кула Ненадовића) – Бранковина -  (одмор) - манастир Хопово - Нови Сад (ноћење);

II дан: Нови Сад (ужи центар града) - Сремски Карловци (ручак) - Београд (музеј ваздухопловства) – Љиг (одмор) - Лучани

Време извођења: април – мај - jун 2023. године

 

 

Екскурзија VI разред (2 дана)

I дан: Лучани – Чачак – Топола – Опленац – Орашац – Аранђеловац -  Смедерево (Смедеревска тврђава) – Београд - музеј Николе Тесле (ноћење).

II дан: Београд - Народни музеј, Калемегданска тврђава, Конак Кнегиње Љубице, Храм Светог Саве, Ботаничка башта (ручак) – Авала – Љиг (одмор) - повратак у Лучане

Време извођења:  април - мај - jун 2023. године

 

Екскурзија VII разред (2 дана)

I дан: Лучани - Природњачки музеј Свилајнац – Манасија - Ресавска пећина – Водопад Лисина - Чегар, Ниш (ноћење);

II дан: Ниш (Медијана, Ћеле кула, Нишка тврђава, Црвени крст) – oбилазак центра града -  Крушевац (Народни музеј, црква Лазарица) - Врњачка Бања (одмор) - повратак у Лучане.

Време извођења:  април - мај - jун 2023. године

 

Екскурзија VIII разред (2 дана)

I дан: Лучани – Крагујевац - Велика Плана (Покајница, Радовањски луг) - Ромулијана – Неготин (Мокрањчева кућа, музеј Хајдук Вељка, стара црква) – Кладово (ноћење)

II дан: ХЕ Ђердап - Доњи Милановац (обилазак „Лепенског вира“) – Голубац (панорамско разгледање тврђаве) - Сребрно језеро (ручак) – Пожаревац (галерија Барили) - повратак за Лучане

Време извођења: април - мај 2023. године

 

Настава у природи

I – IV разреда – Аранђеловац

Време извођења: април-мај 2023. године

Време трајања: 7 дана у две групе

 

Једнодневни излети

У оквиру обавезног изборног предмета Верска настава:

  • први разред - манастири Свете Тројице и Сретење,
  • други разред - манастири Благовештење и Никоље,
  • трећи разред – манастир Клисура и црква у Прилипцу,
  • четврти разред и ИО Марковица - Манастир Вујан и црква у Гучи,
  • од 5. до 8. разреда – манастири Жича и Студеница и цркве у Драгачевском крају.

 

Дружење ученика поводом завршетка четвртог разреда - Етно село „Вајати“ Доња Краварица.

 

У оквиру обавезног изборног предмета Грађанско васпитање планиране су организоване посете ученика позоришним представама у Чачку или Ужицу, у складу са репертоаром током школске године.

 

 

Последњи пут измењенопетак, 30 децембар 2022 12:34