Крстац

Крстац

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 59 пута

Градња школске зграде у Крстацу почела је 1934.године а завршена крајем 1935.године. Набављена су потребна средства и намештај и школа је отпочела са радом.Почев од 1937/38. школске године па надаље у Крстацу је радило само по једно четвороразредно одељење. Тек 1953.год. отворено је још једно одељење. До половине седамдесетих година месне заједнице на сеоском подручју биле су више окренуте изградњи путева и водовода, а мање школама.Школска зграда у Крстацу била је знатно запуштена. Подови дотрајали, зидови по учионицама испуцали, намештај стар и дотрајао.
Пристојним улагањима Општинске заједнице за образовање и Месне заједнице Крстац извршена је реконструкција и адаптација целокупног објекта.Набављен је нови инвентар, опрема и наставна средства.