Вршњачки тим

Вршњачки тим

  • Објављено у Ученици
  • Прочитано 1797 пута

Вршњачки тим настао је у оквиру пројекта Школа без насиља-ка сигурном и подстицајном окружењу за децу и младе“ и чине га ученици од петог до осмог разреда. Тим промовише ненасиље, толеранцију, хумане вредности, као и другарство, узјамно поштовање и емпатију, тимски дух, осећање заједништва. Вршњачки тим представља једну од „покретачких снага“ у превенцији насиља у школском окружењу.

Чланови Вршњачког тима су ученици  који воле тимски рад, комуникативни су, креативни, толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације...

Циљ рада нашег тима је активно учешће ученика у различитим активностима кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за иницирање и активно учешће у борби против насиља у школи. Кроз учешће у тиму, ученици су мотивисани да се баве свим важним питањима у школи. Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика у заједници, да својим залагањем мења ствари на боље, доприноси колективу, слободно и креативно се развија.

План рада Вршњачког тима

Вршњачки тим се формира на почетку сваке школске године и чине га по два представника из сваког одељења од петог до осмог разреда изабрана на часу одељењског старешине. У раду Вршњачког тима ученицима помоћ пружа педагог школе, Ивана Васиљевић.

Активности

Носиоци активности

Начин реализације

Време реализације

Начин праћења

-Конституисање тима (избор председника, заменика и записничара)

-Договор о уређењу огласне табле за ученике (зидне новине)

Педагог, Ученички парламент, Вршњачки тим

Дискусија, анализа предлога, доношење одлуке, припрема огласне табле – зидних новина (изглед, садржај...)

Септембар

Увиду у записник

-Планирање и реализација активности у оквиру Дечје недеље;

-Наставак акције „Чепом до осмеха“

-Планирање активности поводом обележавања Светског дана здраве хране

Ученички парламент, Вршњачки тим, чланови еколошке секције

Договор о начину обележавања Дечије недеље, припрема и слање прикупљених чепова, израда нових кутија за скупљање чепова, договор о начину обележавања Светског дана здраве хране и подела задужења

октобар

Извештај о реализованим активностима

-Обележавање Међународног дана толеранције

Вршњачки тим, ученици старијих разреда

Договор о начину обележавања Међународног дана толеранције, упознавање осталих ученика и наставника, подела задужења

 

Новембар

Извештај о реализованим активностима

- Учествовање у организацији Дана школе

- Предавање на тему „Вршњачко насиље“ ученицима млађих разреда

Вршњачки тим, тим за културну и јавну делатност школе

Договор са Тимом за културну и јавну делатност школе, разматрање предлога и подела задужења, припрема презентације и материјала за ученике млађих разреда

Децембар

Извештај о реализованим активностима

- Учествовање у припреми и обележавању Савиндана

- Сумирање рада Вршњачког тима за прво полугодиште школске 2022/2023. године

Ученички парламент, Вршњачки тим, тим за културну и јавну делатност школе

Договор са Тимом за културну и јавну делатност школе, разматрање предлога и подела задужења, писање извештаја и његово подношење

Јануар

Извештај о реализованим активностима

Увид у записнике евиденције о раду Вршњачког тима

- Предавање на тему „Другарство - шта је то?“ (за ученике продуженог боравка)

Педагог, Вршњачки тим

Припрема презентације и материјала за ученике, подела задужења

Фебруар

Извештај о реализованим активностима

- Обележавање Васкрса

 

Ученички парламент, Вршњачки тим

Договор о начину обележавања, подела задужења

 

Април

Извештај о реализованим активностима

- Обележавање Међународног дана породице

Вршњачки тим

Договор око начина реализације, припрема презентације и материјала за родитеље, подела задужења

Мај

Увид у записник са састанка

- Анализа реализованих активности и писање извештаја о раду Вршњачког тима

Вршњачки тим, педагог

Подношење извештаја и давање предлога за следећу школску годину

Јун

Увид у записник евиденције о раду Вршњачког тима

Чланови Вршњачког тима за школску 2022/2023. годину

Одељење

Име и презиме ученика

5/1

Ђурђина Поповић

Огњен Мијаиловић

5/2

Ивона Тодоровић

Стефан Јаћимовић

6/1

Милица Домановић

Немања Ђедовић

6/2

Анђелина Вукајловић

Александар Карић

7/1

Кристина Чворовић

Душан Нешовановић

7/2

Николина Драговић

Софија Каранац

8/1

Илија Матијашевић

Маша Ђедовић

8/2

Катарина Алић

Владимир Петровић

Последњи пут измењеночетвртак, 27 октобар 2022 19:21
Више из ове категорије « Ученички парламент Вуковци »