Јавне набавке

Јавне набавке 2019.

Назив ЈНДокументација
 ЈНМВ 2/2019 -

Услуга извођења екскурзије за ученике 8. разреда,  за школску 2019/2020.годину