Помоћно - техничко особље

Помоћно - техничко особље

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 1594 пута
Редни бр. Име и презиме Стручна спрема и занимање Године стажа Задужења %
1. Жељко Лазаревић Машин бравар 16 Домар 100
2. Милева Јестровић Куварица 26 Кувар 100
3. Слађана Николић Основна школа 17 Спремачица 100
4. Биљана  Митровић КВ пекар 8 Спремачица 100
5. Гордана Стефановић Основна школа 30 Спремачица 100
6. Јела Ружић Основна школа 24 Спремачица 100
7. Марина Кузмановић Основна школа 3 Спремачица 100
8. Душица Нешовановић Хемијски техничар 17 Спремачица 100
9. Рада Бешовић Основна школа 21 Спремачица 100
10. Јелица Радуловић КВ хемичар 9 Спремачица 100
11. Весна Илић Основна школа 19 Спремачица 100
12. Радосија Јаћимовић Основна школа 6 Спремачица 94,42
13. Стана Митровић Основна школа 25 Спремачица 100
14. Снежана Томашевић Основна школа 20 Спремачица 100
15. Милица Стојић Економски техничар 5 Спремачица 57,30
16. Драган Тодоровић Стаклорезац 6 Ложач 100
17. Данијела Томић Кувар 2 Кувар 100

Последњи пут измењеносреда, 10 новембар 2021 17:49