Примери добре праксе

Извештај са угледног часа Рециклажа и заштита животне средине

У понедељак, 20. фебруара 2023. године у ИО Марковица одржан је угледни час са радионицом из технике и технологије у  оквиру  наставне јединице Рециклажа и заштита животне средине у одељењу 53.

Ученици су кроз разговор, демонстрацију и гледање анимираних филмова упознати са мерама заштите животне средине, могућношћу рециклаже материјала као и ручним поступком рециклаже папира. Након теоријског дела приступили су практичној изради рециклираног папира, уз помоћ наставнице и одговарајућег ручног алата и прибора. Час је протекао у динамичној и занимљивој атмосфери уз активно учешће свих ученика, што се може видети из анкетног листа за самопроцену рада ученика.

Присутне колеге попуниле су евалуациони лист из кога се може видети:

  • да су сви час оценили оценом 10,
  • да им се највише допао практичан рад, дечје задовољство, заинтересованост и активност, креативност и организованост
  • да су сви научили понешто ново
  • као и предлог да се треба мало више задржати на знацима који се налазе на контејнерима за рециклажу.

Часу су присуствовали наставници: Сања Јовановић, Слађана Станчић, Драгана Рњаковић и Мирјана Милосављевић.

 

Предметни наставник: Славица Вукајловић

 

Више из ове категорије « Пројекти француски језик