Примери добре праксе

Извештај о угледном часу - географија

Наставни предмет: Географија

Разред: пети

Наставник: Драгана Рњаковић

Наставна јединица: Вулкани и земљотреси

Тип часа: обрада

У уводном делу часа ученици понављају предходно научено градиво о литосферним плочама. Ученици активни. Наставник јасно истиче циљ и задатак часа.

У главном делу часа наставник усменим излагањем путем уз мултимедијалну презентације објашњава шта су вулкани, грађу, поделу вулкана, истиче вулканске области на Земљи. Ученици гледају кратак филм о ерупцији вулкана, при чему заједно са наставником дискутују због чега долази до вулканских ерупција. Наставник наводи примере вулканских купа и показује на географској карти. Затим, наставник објашњава шта су земљотреси, истиче шта је епицентар, хипоцентар и наводи примере најјачих земљотреса у историји човечанства. Све је праћено фотографијама из свакодневног живота.

У завршном делу часа следи квиз где наставник поставља питања ученици одговарају. На крају наставник уз помоћ ученика изводи оглед. Вулканска купа је направљена од картона и смесе од брашна и воде. Ученици сипају винско сирће у вулкан, додају соду бикарбону и настаје вулканска ерупција.

Запажања са часа

Наставник има писану припрему. Јасно истиче циљ часа. Ученици активни и заинтересовани за рад. Наставник учи ученике како ново градиво да повежу са претходно наученим. Час веома успешно реализован.

 

Часу прсуствовали:

Милош Јаковљевић, директор школе

Милица Каранац, психолог

Лука Бујошевић, наставник математике

Марија Рајић, наставник француског језика

Биљана Јањић, наставник разредне наставе

Јелена Карић, наставник разредне наставе

Последњи пут измењеносубота, 25 фебруар 2023 13:42

Медије