Психолошко-педагошка сл.

Психолошко-педагошка сл.

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 3032 пута

У оквиру рада педагошко – психолошке службе поред свакодневног саветодавног рада са ученицима, наставницима и родитељима одвијају се и многе друге активности у којима су наши стручни сарадници ангажовани или као чланови школских тимова, или као координатори у пројектима у којима школа учествује.
Тако су нпр. стручни сарадници укључени у реализацију програма Пројекта „Школа без насиља“ где се интензивно ради са члановима „Вршњачког тима“, сваке године се осмишљавају и организују активности везане за овај пројекат, редовно су део тима за Самовредновање и вредновање рада школе, у тиму су за Школско развојно планирање, као и у Тиму за заштиту ученика од злостављања и занемаривања, подстичу хуманитарни рад у школи , координирају рад школског Црвеног крста и др.

Оно на шта су педагог и психолог посебно поносни јесте да су за релативно кратко време успеле да придобију поверење и поштовање од стране својих ученика и да се врата канцеларије како за ученике са проблемима, тако и за оне који су их превазишли или их уопште немају увек радо отварају. Нису ретке посете ни бивших ученика наше школе, садашњих средњошколаца. Поред тога што ученици долазе у стручну службу по савет за решење неког проблема, често нуде своју помоћ и ангажовање у активностима које се у школи реализују ( активности програма „Школа без насиља“, организовање разних активности хуманитарног, културног и забавног карактера).
Рад педагошко – психолошке службе организован је у преподневној смени, тако да је служба на располагању ученицима, наставницима и родитељима сваког радног дана од 07:30 до 15:00 часова

Последњи пут измењенопетак, 10 април 2020 18:16