Распоред звоњења

Распоред звоњења

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 1935 пута

Режим рада Основне школе „Милан Благојевић“ Лучани

На основу Препоручених мера превенције Ковид 19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда, које је припремио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, а које су представљене запосленима, Основна школа „Милан Благојевић“ Лучани је на седници Наставничког већа одржаној дана 30. 8. 2022. године усвојила модел реализације наставе по којем ће се радити у току школске 2022/2023. године.

За све ученике првог и другог циклуса обавезна настава и други облици образовно-васпитног рада организују се према утврђеном распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено. Час наставе траје 45 минута, а настава је кабинетска. У складу са променама епидемиолошке ситуације, организација настава ће се усклађивати са мерама и одлукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Изабрана платформа за реализацију наставе на даљину је Гугл учионица, коју су ученици и наставници користили и у току школске 2020/2021. и 2021/2022. године.

Одељењске старешине ће на првом часу одељењске заједнице упознати ученике са мерама превенције Ковид 19, као и родитеље на првом родитељском састанку. Директор школе је именовао лице, Јелену Карић, која је задужена за праћење поштовања прописаних мера и пријављивање евентуалних непоштовања мера, односно за комуникацију са надлежним институцијама.

 Недељни режим рада   

Матична школа на основу предлога Савета родитеља, одлуке Наставничког већа и Школског одбора ради у једној смени и то преподневној. У издвојеним одељењима настава се такође одвија у преподневној смени.

Дневни режим рада

Матична школа

Ученици свих  разреда улазе у школу у 7.15 часова у преподневној смени.    

 

Матична школа (I - VIII разред)

Час

Време

Одмор

1.

725 - 810

20  минута

2.

830 - 915

20  минута

3.

935 - 1020

5  минута

4.

1025 - 1110

10 минута

5.

1120  - 1205

5  минута

6.

1210 – 1255

5  минута

7.

1300 – 1345

5  минута

8.

1350 - 1435

Завршетак наставе

Исхрана за ученике 3. и 4. разреда организује се пре почетка наставе, а за ученика 1. и 2. разреда након првог часа, од 810 до 830. За ученике старијих разреда исхрана се организује по завршетку другог часа, од 915 до 935.

ИО Марковица

Час

Време

Одмор

1.

745-830

5 минута

2.

835-920

15 минута

3.

935-1020

5 минута

4.

1025-1110

5 минута

5.

1115-1200

5 минута

6.

1205-1250

5 минута

7.

1255-1340

Завршетак наставе

ИО Крстац

Час

Време

Одмор

1.

730-815

5 минута

2.

820-905

20 минута

3.

925-1010

5 минута

4.

1015-1100

10 минута

5.

1110-1155

5 минута

ИО Пухово

Час

Време

Одмор

1.

800-845

5 минута

2.

850-935

20 минута

3.

955-1040

5 минута

4.

1045-1130

5 минута

5.

1135-1220

5 минута

6.

1225-1310

Завршетак наставе

ИО Доња Краварица

Час

Време

Одмор

1.

800-845

5 минута

2.

850-935

20 минута

3.

955-1040

5 минута

4.

1045-1130

5 минута

5.

1135-1220

5 минута

6.

1225-1310

Завршетак наставе

                               

Последњи пут измењеночетвртак, 27 октобар 2022 18:09