Визија

Визија

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 1629 пута

Мисија школе:

Ми смо школа која поседује савремена наставна средства и опрему, негује савремену наставу и подстиче развој позитивних људских вредности уз уважавање индивидуалних особености ученика и неговање духа толеранције и међусобног разумевања.   
Визија школе:
Желимо да постанемо савремена школа која развија компетенције ученика у складу са њиховим способностима, постигнућима и интересовањима. Креираћемо школу која ће бити место где се сви ученици оспособљавају за доживотно учење, где се квалитетном понудом тематски планираних и тимски реализованих наставних и ваннаставних активности постиже да ученици стичу трајна, примењива знања и вештине, да се развијају у складу са својим могућностима и развијају критичко мишљење.
Последњи пут измењеносреда, 29 март 2023 14:15