Примери добре праксе

ИЗВЕШТАЈ СА УГЛЕДНОГ ЧАСА „Од Египта до супермаркета“

У ИО Марковица је у понедељак, 31. јануара 2022. године одржан угледни час из математике, у одељењу 83. Тема је била „Од Египта до супермаркета“, у оквиру систематизације градива из области наставне јединице „Пирамида“.

Уз активно учешће ученика: Луке Крстића, Андријане Обреновић, Сање Петровић и предметног наставника, Мирјане Милосављевић час је протекао у динамичној и занимљивој атмосфери. Ученици су уз помоћ наставнице поставили „макете“ правилне четворостране, тростране и шестостране пирамиде, мерили основне ивице и висине, и рачунали површину и запремину тако добијених пирамида.

Сви присутни су упознати са низом занимљивости везаним за пирамиде. Часу су присуствовали и наставници: Сања Јовановић, Јелена Карић, Гордана Драшковић, Слађана Станчић и Лука Бујошевић.

Наставник математике: Мирјана Милосављевић