Администрација

Административно особље

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 1660 пута
Редни бр. Име и презиме Стручна спрема и занимање Године стажа Задужења и анг. у школи % Лиценца Анг. у другој школи %
1. Лидија Пантелић- Кртинић ВСС Дипломирани правник 33 Секретар 100% Да  
2. Славица Симовић Економски техничар 38 Благајник 100%    
3. Ана Тодоровић Дипломирани економиста 8 Шеф рачуноводства 100%    

Последњи пут измењеносреда, 10 новембар 2021 17:50