Тимови

Стручни тимови

 • Објављено у О школи
 • Прочитано 2165 пута

Стручни тимови за школску 2021/2022. годину

  

 1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ“

 

 1. Рада Панић - наставник разредне наставе (руководилац тима)
 2. Ивана Васиљевић- школски педагог
 3. Милица Вратоњић- наставник математике
 4. 5.  Сања Јовановић– наставник разредне наставе
 5. Вук Домановић- ученик
 6.  7.  Ана Јовановић- родитељ

 

 

 1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  „НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ

 

 1. Душица Јаћимовић – наставник разредне наставе (руководилац тима)
 2. 2. Лука Бујошевић– наставник математике
 3. 3. Милош Јаковљевић- помоћник директора
 4. Милица Каранац- школски психолог
 5. Дејан Зекавичић– наставник енглеског језика
 6. 6. Милостива Новаковић– наставник разредне наставе
 7. Огњен Јаћимовић- ученик
 8. 8. Горица Ђорђевић– родитељ

 

 1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА“

 

 1. Слађана Станчић - наставник енглеског језика (руководилац тима)
 2. Радојка Ђорђевић-директор
 3. Вера Котуровић-наставник физике
 4. Дринка Вујичић-наставник разредне наставе
 5. Тања Стевановић-наставник српског језика

         11.Татјана Ковачевић - ученик

         12.Љиљана Јокановић–  родитељ

 

 1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА   „ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА“

 

 1. Марија Рајић– наставник француског језика (руководилац тима)
 2. Ивана Васиљевић- школски психолог
 3. 3. Наташа Копривица– наставник ликовне културе
 4. 4. Снежана Шолајић – наставник разредне наставе
 5. 5. Сузана Јоковић – наставник разредне наставе
 6. 6. Милица Ђорђевић- ученик
 7. 7. Слободан Ковачевић - родитељ

   

 1. ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА   „ЕТОС“

 

 1. Моника Ружић (руководилац тима)
 2. 2. Милица Каранац- школски психолог
 3. 3. Гордана Драшковић-наставник српског језика
 4. Славица Василић – наставник разредне наставе         
 5. Милица Луковић- наставник  техничког  и информатичког образовања
 6. Анђела Чворовић- ученик
 7. Марић Јелена - родитељ

 

 1. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  „ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ,  УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ  РЕСУРСИМА“

 

      1.Биљана Jањић – наставник разредне наставе ( руководилац тима)

 1. Мирјана Милосављевић-наставник математике
 2. Војинка Родисављевић-наставник разредне наставе
 3. Бојана Крљанчевић-библиотекар
 4. 5. Анђелина Јаћимовић-ученик
 5. 6. Ана Стојановић-родитељ

 

Стручни актив за развојно планирање (2019 -2022.)

 

 1. 1. Љиљана Божанић-наставник  разредне наставе (руководилац)
 2. Радојка Ђорђевић-директор школе
 3. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 4. Милица Каранац-психолог школе
 5. Ивана Васиљевић-педагог школе
 6. Тања Стевановић-наставник  српског језика
 7. Лука Бујошевић-наставник математике
 8. Светлана Петровић-наставник биологије
 9. Рада Панић- наставник разредне наставе
 10. Слађана Станчић-наставник енглеског језика
 11. Душица Јаћимовић-наставник разредне наставе
 12. Марија Рајић- наставник француског језика
 13. Моника Ружић-наставник српског језика
 14. Биљана Јањић-наставник разредне наставе

          15.Ана Стојановић-председник Савета родитеља

Тим за школу без насиља

 

 1. Вера Котуровић – наставник  физике (руководилац тима)
 2. Данијела Радовановић-наставник разредне наставе
 3. Светлана Петровић- наставник биологије
 4. Николина Зечевић – ученик
 5. Драгица Јоковић - родитељ

 

 Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања

             ( Посебан протокол)

 

 1. Оливера Пантелић – наставник географије (руководилац тима) 
 2. Радојка Ђорђевић – директор школе
 3. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе
 4. Ивана Васиљевић- школски педагог
 5. Милица Каранац - школски психолог
 6. Марија Рајић- наставник француског језика
 7. Ана Топаловић- наставник разредне наставе
 8. Слађана Станчић - наставник енглеског језика

 

Тим за израду Годишњег плана рада школе

 

 1. Радојка Ђорђевић-директор
 2. Лидија Пантелић Кртинић-секретар
 3. Милица Каранац - психолог
 4. Ивана Васиљевић- педагог
 5. Славица Василић-руководилац Стручног већа разредне наставе
 6. Светлана Петровић-руководилац Већа 5. разреда
 7. Тања Стевановић-руководилац Већа 6. разреда и координатор за одељењска већа од 5. до 8. разреда
 8. Вера Котуровић-руководилац Већа 7. разреда
 9. Моника Ружић-руководилац Већа 8. разреда

 

Стручни актив за развој Школског програма

 

 1. Сузана Јоковић-руководилац Већа 1. разреда
 2. Снежана Шолајић-руководилац Већа 2. разреда
 3. Рада Панић-руководилац Већа 3. разреда
 4. Војинка Радисављевић-руководилац Већа 4. разреда
 5. Славица Василић-руководилац Стручног већа разредне наставе
 6. Светлана Петровић-руководилац Већа 5. разреда
 7. Тања Стевановић-руководилац Већа 6. разреда
 8. Вера Котуровић-руководилац Већа 7. разреда
 9. Моника Ружић-руководилац Већа 8. разреда
 10. Ивана Васиљевић-педагог

 

Тим за културну и јавну делатност Школе

 

 1.    Радојка Ђорђевић - директор
 2. Милица Каранац- школски психолог
 3. Лидија Пантелић Кртинић-секретар
 4. Наташа Копривица-наставник  ликовне културе
 5. Ненад Василић-наставник музичке културе
 6. Станојка Јаћимовић-наставник разредне наставе
 7. Љиљана Божанић-наставник разредне наставе
 8. Сузана Јоковић-наставник разредне наставе
 9. Милостива Новаковић– наставник разредне наставе
 10. Снежана Шолајић- наставник разредне наставе
 11. Дринка Вујичић- наставник разредне наставе
 12. Јелена Карић- наставник разредне наставе
 13. Сања Јовановић – наставник разредне наставе
 14. Душица Јаћимовић- наставник разредне наставе
 15. Невена Лончаревић- наставник разредне наставе
 16. Ана Топаловић- наставник разредне наставе
 17.   Данијела Радовановић- наставник разредне наставе
 18. Тања Стевановић – наставник српског језика
 19. Моника Ружић– наставник  српског језика
 20. Гордана Драшковић - наставник српског језика
 21. Бојана Крљанчевић-библиотекар
 22. 24. Милош Пајић-наставник техничког и информатичког образовања

 

Тим за маркетинг школе

 

 1. Радојка Ђорђевић -директор школе
 2. Вера Котуровић – наставник физике
 3. Милош Пајић – наставник информатике
 4. Дејан Зекавичић - наставник енглеског језика
 5. 5. Љиљана Божанић- наставник разредне наставе

 

Педагошки колегијум

 

 1. Радојка Ђорђевић-директор школе
 2. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 3. Милица Каранац-психолог
 4. Ивана Васиљевић-педагог
 5. Сузана Јоковић-руководилац Већа 1. разреда
 6. Снежана Шолајић-руководилац Већа 2. разреда
 7. Рада Панић-руководилац Већа 3. разреда
 8. Војинка Радисављевић- руководилац Већа 4. разреда
 9. Славица Василић-руководилац Стручног већа за разредну наставу
 10. Светлана Петровић-руководилац Већа 5. разреда
 11. Тања Стевановић-руководилац Већа 6. разреда и координатор за одељењска већа од 5. до 8. разреда, руководилац Стручног већа за српски језик
 12. Ненад Василић-руководилац Већа 7. Разреда, руководилац Стручног већа за уметност
 13. Моника Ружић-руководилац Већа 8. Разреда
 14. Винојла Мосић-руководилац Стручног већа за историју и географију
 15. Лука Бујошевић – руководилац Стручног већа за математику и физику
 16. Снежана Ћировић- руководилац Стручног већа за биологију и хемију
 17. Слађана Станчић-руководилац Стручног већа за стране језике
 18. Никола Симеуновић-руководилац Стручног већа за физичко и здравствено васпитање
 19. Милош Пајић – руководилац Стручног већа за технику и технологију и информатику и рачунарство

 

 

Тим за инклузију

 

 1. Милица Каранац – школски психолог (руководилац тима)
 2. Ивана Васиљевић-школски педагог
 3. Рада Панић-наставник разредне наставе
 4. 4. Милостива Новаковић – наставник разредне наставе
 5. 5. Ана Топаловић– наставник разредне наставе
 6. 6. Тања Стевановић – наставник српског језика
 7. 7. Лука Бујошевић – наставник математике
 8. Мирјана Милосављевић-наставник математике
 9. Гордана Драшковић-наставник српског језика
 10. 10. Бранка Јаћимовић-дефектолог ШОСО „1.новембар“ Чачак

 

 Тим за професионалну оријентацију

 

 1. Ивана Васиљевић-школски педагог (руководилац Тима)
 2. Милица Каранац-школски психолог
 3. Моника Ружић-одељењски старешина 8. разреда
 4. Ненад Василић-одељењски старешина 8. разреда
 5. Слађана Станчић-одељењски старешина 8. разреда
 6. Вера Котуровић-одељењски старешина 7. разреда
 7. Сретен Стевановић-одељењски старешина 7. разреда
 8. Оливера Пантелић-одељењски старешина 7. разреда
 9. Наташа Копривица- наставник ликовне култура

 

Тим за израду пројеката

 

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе
 2. Дејан Зекавичић – наставник енглеског језика
 3. Милош Пајић- наставник техничког и информатичког образовања
 4. Сретен Стевановић– наставник
 5. Оливера Пантелић–наставник географије
 6. Милостива Новаковић – наставник разредне наставе
 7. Вера Котуровић– наставник физике

 

Тим за кризне интервенције

 

      1.Радојка Ђорђевић –  директор школе, руководилац тима

      2.Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе,  особа за информисање

      3.Милостива Новаковић– наставник разредне наставе

      4.Милица Каранац – школски психолог

      5.Марија Рајић – наставник француског језика

     

Тим за избор уџбеника

 

 1. Бојана Крљанчевић-библиотекар
 2. Станојка Јаћимовић– руководилац Стручног већа разредне наставе
 3. Светлана Петровић– руководилац Разредног већа 5. разреда
 4. Тања Стевановић– руководилац Разредног већа 6. разреда
 5. Вера Котуровић– руководилац Разредног већа 7. разреда
 6. Светлана Петровић– руководилац Разредног већа 8. разреда

 

 Тим за подршку новим ученицима

 

 1. Лидија Пантелић Кртинић- секретар школе
 2. Милица Каранац-школски психолог
 3. Невена Лончаревић-наставник разредне наставе, руководилац тима
 4. Лука Бујошевић-наставник математике
 5. Кристина Аврамовић-ученик

 

  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 

 1. Ана Топаловић– руководилац
 2. Тања Стевановић – наставник српског језика
 3. Лука Бујошевић – наставник математике
 4. Светлана Петровић – наставник биологије
 5. Снежана Ћировић – наставник хемије
 6. Милош Јаковљевић – наставник географије
 7. Сретен Стевановић – наставник технике и технологије
 8. Наташа Копривица – наставник ликовне културе
 9. Никола Симеуновић– наставник физичког васпитања
 10. Дринка Вујичић – наставник разредне наставе
 11. Душица Јаћимовић – наставник разредне наставе

 

  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 

 1. Радојка Ђорђевић-директор, руководилац
 2. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 3. Милица Каранац-психолог
 4. Ивана Васиљевић-педагог
 5. Душица Јаћимовић-наставник разредне наставе
 6. Марија Рајић-наставник француског језика
 7. Рада Панић-наставник разредне наставе
 8. Љиљана Божанић-наставник разредне наставе
 9. Биљана Јањић-наставник разредне наставе
 10. Моника Ружић-наставник српског језика
 11. Слађана Станчић-наставник енглеског језика

 

Тим за праћење професионалног развоја запослених

 

 1. Радојка Ђорђевић – директор школе
 2. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе
 3. Ивана Васиљевић - педагог
 4. Сретен Стевановић – наставник технике и технологије

 

Координатори за Школски програм и праћење реализације наставе:

 

Милош Јаковљевић и Ивана Васиљевић

 

Организација наставе и дежурства-координатори: 

 

Милош Јаковљевић - предметна настава

Славица Василић- разредна настава

 

Праћење стручног усавршавања: Сретен Стевановић и Ивана Васиљевић

 

Праћење такмичења ученика:  Милош Јаковљевић

 

Руководилац Актива за Школски развојни план: Љиљана Божанић

 

Координатор за већа од 1. до 4. разреда:  Славица Василић

 

Координатор за већа од 5. до 8. разреда:  Тања Стевановић

 

Координатор рада тимова: Милица Каранац

 

Координатор за самовредновање: Биљана Јањић

 

Вођење Летописа школе: Бојана Крљанчевић

Уређење школског сајта: Дејан Зекавичић

 

Преглед електронског дневника:

 

 1. Радојка Ђорђевић-директор
 2. Милош Јаковљевић-помоћник директора
 3. Ивана Васиљевић-педагог
 4. Милица Каранац-психолог

 

Преглед матичних књига:

 

 1. Милица Каранац- и 4. разред
 2. Ивана Васиљевић - и 6. разред
 3. Милош Јаковљевић- и 8. разред

 

Праћење исправности и подршка у вођењу електронског дневника:

 

 1. Љиљана Божанић-од 1. до 4. разреда
 2. Сретен Стевановић-од 5. до 8. разреда

 

Последњи пут измењеноуторак, 26 октобар 2021 21:57