Пројекат "The furthest"

Гамификација у Прагу 4. дан

27.4.2023

Четврти дан обуке био је посвећен друштвеним играма, као и једностваним компјутерским игрицама које могу бити уклопљене у наставни процес било као наставно средство или део часа планиран за утврђвање или систематизацију градива.


Након кратке дискусије о претходном дану обуке у коме смо били учесници једног од два тима у игри „City hunt“, наглашене су следеће битне ставке које чине једну интерактивну игру успешном и одрживом, а то су: експресивност, такмичарски дух, истраживачки рад и сарадња. Ове четири компоненте применили смо кроз следеће друштвене игре које нам је тренер курса представио и поставио као задатак да се упознамо са њима. Прва игра која је оставила највећи утисак на нашу групу је Dobble cards. Картице су осмишљене тако да свака има бар један заједнички предмет, а задатак такмичара је да препозна који је то предмет и изговори његово име. Едукативан карактер игрице огледа се у чињеници да се може користити на часовима утврђивања градива (нарочито новог вокабулара ако су у питању језици), потом могућност израде различитих картица уз помоћ компјутерског програма омогућава ученицама да учествују у осмишљавању наставног средства што употреби ових картица даје пројектни карактер. Следеће друштвена игра која је оставила утисак на нас полазнике је DiXit, игра која подстиче машту и креактивност, експресивност и приповедачке вештине. Ова друштвена игра може да се користи и у групном раду јер подразумева учешће више играча, може да се користи на часовима матерњег језика, али и на часовима језика. Све ове игре имају и карактер породичних игара, чиме подстичемо ученике да презентујући својим родитељима оно што су радили у школи, подстакну и њих саме да се играју са њима. Од осталих друштвених игара издвојили бисмо: Codenames, Evolution, Storycubes, а од компјутерских игрица: The vist  и Tic Tac Toe.

Последњи пут измењенопетак, 12 мај 2023 16:04