Учимо сви заједно

„Планирање диференцијације наставе и учења – анализа, синтеза и креација”

Дана 15. децембра 2022. године у оквиру Модула 2 – „Активности за подршку свим ученицима – Диференцијација наставе”  одржана је обука у школи „Планирање диференцијације наставе и учења – анализа, синтеза и креација”.

Активности у оквиру обуке односиле су се на сумирање концепта, принципа и основних елемената диференцијације, анализу филма који приказује диференцијацију наставе и учења, планирање диференциране наставе, формативно праћење процеса, представљање планова диференциране наставе и учења. Обуку су реализовале Весна Богићевић и Марсела Ескенази Милутиновић. Сви присутни су актвно учествовали у активностима.