Учимо сви заједно

Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно

Наша школа изабрана је да учествује у пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно“. Пројекат спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније. Партнерска организација на реализацији пројекта је ЦИП-Центар за интерактивну педагогију из Београда.

Двадесет наставника и један стручни сарадник из наше школе, током следеће три године, проћи ће кроз бројне обуке у циљу пружања подршке деци и родитељима.  

У оквиру пријекта планиране су неке од следећих активности: обука за инклузивно образовање, ведео обуке, менторска подршка, хоризонтално учење у школи, хоризонтално учење између школа и примена знања у пракси.

Циљеви пројекта су:

  • јачање и усклађивање политичког, правног и институционалног оквира са међународним стандардима,
  • јачање капацитета професионалаца за имплементацију инклузивног образовања на школском и локланом новоу,
  • успостављање ресурсних центара (РС) са различитим функцијама за подршку наставницима, родитељима и ученицима на основу њихових индивидуалних образовних потреба,

Министарство задужено за образовање промовише инклузивно образовање као квалитетно образовање за све.

Активности на пројекту „Учимо сви заједно“ настављене су и у школској 2023/2024. години.

Поводом обележавања Светског дана детета, 20. новембра 2023. године наша школа учествовала је у креирању видео колажа. Са другарима из више од 200 школа широм Србије, ученици Ученичког парламента и Вршњачког тима послали су снажну и инспиративну поруку „Учимо сви заједно!” уз помоћ наставника Монике Сретеновић, Невене Лончаревић и Сретена Стевановића и стручног сарадника-педагога, Иване Васиљевић. На овај начин смо показали колико је важно да школа буде отворено место које прихвата различитости и слави их. Светски дан детета подсећа да заједно можемо створити боље и толерантније друштво у којем се свако дете осећа вољено, подржано и уважено. Ученици наше школе и наставници заједно раде на томе да школа буде инклузивно место, где су све наше различитости добродошле!

Такође, представници наше школе, Слађана Станчић, Биљана Јањић, Марија Рајић, Сања Јовановић, Тања Стевановић припремиле су презентацију на тему „Активности за подршку свим ученицима- диференцијација наставе“ коју су представиле на онлајн конференцији, уз подршку ментора Богићевић Весне и Сандре Милошевић. Након презентације уследила је дискусија током које су присутне школе размениле мишљења и искуства о бројним питањима диференцијације и то: како размишљамо о диференцијацији; како примењујемо диференцијацију наставе и учења; како ћемо примењивати диференцијацију наставе и учења; која подршка нам је потребна за диференцијацију наставе и учења;

Извештај припремила: Ивана Васиљевић, педагог школе