Пројекат "The furthest"

Гејмификација на часовима веронауке

Након обуке на семинару, уследило је да се стечено знање примени и на часу.

Ученици који иду на верску секцију су један час посветили планирању и договору око тога како направити игру која ће се користити на часовима верске наставе. Следећи час је био посвећен прављењу игре која се зове ,,Будимо људи'' коју ће играти ученици од 4-8 разреда и која ће служити за утврђивање градива верске наставе.

Ученици 6. разреда, који иду на верску наставу, били су подељени у 4 групе које су се међусобно такмичиле, али на одеђена питања су појединачно давали одговоре.

Ученици 4. разреда који иду на верску секцију су исту игру играли појединачно. Закључак је да боља провера знања била код ученика који су појединачно играли, али да је вероватно већи ниво серататонина и осталих хормона ,,среће'' био код ученика који су у групама играли ову игру.

Другу игру коју су играли ученици 4. разреда, а која такође може да служи за проверу знања, била је кроз погађања тачних одговора кроз разне асоцијације. Игра је обухватала пређено градиво из верске наставе од 1-4. разреда.

Кроз ову игру наставник је проверио знање ученика, а ученици су кроз међусобну сарадњу и поштовање дошли до постављеног циља.

Последњи пут измењеноуторак, 28 новембар 2023 19:23