Пројекат "The furthest"

Активности гејмификације на часовима енглеског језика

Прва активност је замишљена и остварена као игра кроз коју су ученици могли на забаван и разигран начин да провере свој знање из прве наставне области.

У питању су ученици 4. разреда и ова активност је реализована у оквиру часа утврђивања, на крају наставне области. Игра је замишљена на принципу решавања задатака на одређеним корацима како ми могли да стигну до циља. Наравно, постоје и олакшице, мередевине којима се стиже до вишег броја уколико се да тачан одговор на питање. Ученици играју игру у групама од 4 ученика. Закључак је да се ученицама изузетно допала ова активност, која не само да је едукативна већ и занимљива, и  могли су изнова да је понављају.

Друга активност је реализована у оквиру тематског дана посвећеног Светском дану јабуке. Ова активност је реализована са ученицима млађих разреда у издојеном одељењу у Марковици, али и на часу секције енглеског језика са ученицима 4. разреда у матичној школи у Лучанима. Активност је замишљена ка игра откривалица: 10 занимљивих чиница о јабукама. Ученици су имали пред собом 10 загонених питања у вези са јабукама, а за свако питање осмишљена је помоћ која има помаже да дођу до правог одговора. Заједничким снага читали су питања и откривали одговоре. Закључак је да је активност овакве врсте лако примењљива на часу и да може се применити на различите теме, уз мање варијације у концепцији активности. Ученици су веома позитивно реаговали на ову игру.

Последњи пут измењеноуторак, 21 новембар 2023 19:32