Пројекат "The furthest"

Гамификација у Прагу, 1.дан

Три наставнице, С. Станчић, Д. Раковић и М. Глукчевић су стигле у Праг где ће присуствовати седмодневном курсу на тему гамификације, односно употребе игара у настави.

Први дан обуке започео је међусобним представљањем учесника обуке. Обуку је похађало укупно 7 полазника: 2 полазника из Немачке, 1 из Шпаније, 1 из Словачке и и 3 полазника из Србије. Координатор и тренер курса је господин Carmine Rodi Flanaga, родом из Италије, али са пребивалиштем у Прагу. Упознавање учесникa остварено је кроз игру Human Bingo чији је циљ био да се пронађу особе које одговарају одређеном опису. Након упознавања уследиле су презентације школа или компаније у којима полазници раде. Након сваке презентације имали смо време за дискусију, питања и појашњења одређеног начина рада који се примењује у некој школи, тј. компанији. Након теројиског дела изведени су следећи закључци: свака игра да би била успешна потребно је да има: 1) циљ, 2) такмичарску компоненту, 3) забавни карактер, 4) јасно постављена правила, 5) проблем који треба да се реши, 6) подразумева интеракцију ученика. Наставник је тај који поставља правила, омогућава интеракцију ученика, подстиче сарадњу и указује на пут сазњања, тј.налажења решења. Значај сарадње и постављања правила применили смо кроз игру Lego play из серије Serious Lego play колекције која је намењена у едукативне сврхе. Циљ је био саградити највишу кулу од понуђених делова, али са што мање употребљених делова, а при том играчи не комуницирају у току саме  изградње куле. Комуникација се врши на почетку игре када се играчи договарају о начину градње и деловима који ће бити употребљени. Закључци на крају игре који се могу применити на било који групни рад са ученицима су следећи: нагласитии циљ активности као и инструкције за рад, добро планирање је кључ за успех, неопходно је извршити поделу послова, значај међусобне сарадње, као и поверење у своје саиграче, тј.чланове групе.

Последњи пут измењенопетак, 12 мај 2023 15:44