Пројекат "Shadow teacher"

Марибор, дан пети

Петог дана у Сладком Врху, на часу енглеског наставник Симон је обнављао описне придеве са ученицима. Добили су задатак да опишу неког из одељења не користећи придеве за изглед, већ за особине и не користећи заменице она и он већ "та особа". Ученици су се прилично снашли и углавном су погодили ко је од другара у питању.

 

Затим је наставник искористио YouTube као ресурс за придеве и пустио им неколицину видео снимака где су ученици могли да виде како особе различитих старосних доби описују своје партнере. Дискутовали су о придевима којима је неко описао свог партнера и о њиховом значењу.

Након посете часовима, отишли смо до спортске хале где су ученици имали час професионалне оријентације или каријерног вођења. На великом простору су се представиле школе са свим профилима које нуде. Стручне школе су имале и производе својих ученика, угоститељи су донели храну, фризери су на лицу места правили фризуре, војна школа је имала инструменте за мерење, тесарска школа је представила радове ученика од дрвета и сл. За разлику од нашег школства, ученици на крају 9. разреда не полажу пријемни испит, већ им се рачунају бодови које су стекли током основне школе и на основу њих се уписују. Заступљено је и дуално образовање, а стране фирме које улажу у Словенију могу да потражују различите профиле, код њих ученици имају праксу и након завршетка школе код њих могу одмах добити и посао.

Учитељице Милостива Новаковић и Снежана Шолајић присуствовале часовима природе и друштва у 4.разреду и ликовне културе у 1.разреду.

На часу природе и друштва реализована је наставна јединица Разврставање живих бића (животиње) ,утврђивање.Мотивациона и припремна активност односила се на слушање аудио записа са yоутубе гласови животиња ,уз препознавање и разговор о подели на кичмењаке, бескичмењаке, сисаре,водоземце, гмизавце,рибе, птице.....

Реализован је групни облик рада тако што су ученици имали задатак да направе плакат, појмовну мапу уз помоћ наставних листића са карактеристикама појединих животињских група. На тај начин су утврђивана стечена знања. А на крају часа је извршена повратна информација за сваку групу на нивоу одељења изложбом плакта и самоевалуацију и евалуацију . Шта су најбоље савладали? У чему су наилазили на тешкоће при учењу? Како су сарађивали у групи? Добили су домаћи задатак да припреме списак портала на који могу да се улогују ако желе да прошире своја знања и додју до потребних информација мимо уџбеника. Следећи час ће бити одржан у мултимедијалној учионици уз употребу ИКТ.Запажње је да се много више часова утврђују стечена знања пре контролне провере,тестирања него код нас.

На часу ликовне културе у 1.разреду реализована је наставна јединица Обликовање папира,цртање линија- Кишобран.У Словенији деца са шест година полазе у 1.разред и ако у одељењу има више од 15 ученика у њему раде 2 учитеља.Час је започео слушањем ЦД и задатак је био да препознају звук воде, кише.... разговор о кишобранима уз демонстацију .... као припремна и мотивациона активност. После тога на видео биму показани су начини цртања различитих линија , сечење и савијања папира лепљења на подлогу како би направили кишобран(www.krokotak.com ) . Након тога ученицима је подељен материјал за рад уз истицање и понављање планираних садржаја како би били што успешнији у самосталном практичном раду,( цртање различитих линија, сечење, савијање, лепљење за подлогу, доцртавање) . У самосталном раду ученика присутна је стална подршка учитеља тако да је свако од њих направио свој ликовни рад. На крају часа извршено је вредовање и изложба ученичких радова(формативно оцењивање).

Последњи пут измењенопетак, 10 април 2020 22:37

Медије