Пројекат "Shadow teacher"

Марибор, дан четврти

Четвртог дана у Сладком Врху, колега Симон ми је у библиотеци показао шта ученици читају на енглеском језику, да су им доступни краћи ридерси (реадерс), као и дужи романи, у зависности од узраста, па напреднији ученици могу читати рецимо Робинсона Крусоа, или Бели очњак у оригиналу.

 

Видео сам и ученички портфолио где су учници сакупили своје радове до сада који им помаже да лакше заслуже оцену уз мање усменог одговарања. На часу у кабинету са рачунарима, Симон је објаснио ученицима како да приступе порталу Оxфорд оwл, уз помоћ лозинке и корисничког имена и готово сви су успели то самостално да ураде. Затим им је рекао да одаберу причу по жељи, да је прочитају и да одаберу да ли ће да састављају реченице од непознатих речи, или ће дискутовати о причи, причајући своје утиске, зашто им се свидела, препричавајући је итд. Након што су прочитали приче, ученици су дискутовали, препричавајући радњу, говорећи о непознатим речима, правећи резиме-погледати снимак испод. Ученици су могли причу и слушати уз помоћ слушалица. Имао сам увид и у задатке са такмичења, који је то ниво који ученици морају имати да би прошли даље. Колега је у е-дневник уписао шта су радили тога дана и проверио када им је контролни задатак. На другом часу, ученици су обнављали претходну лекцију дискутујући већи део часа о човеку који је побегао од цивилизације и у дивљини Мексика саградио своје плутајуће острво од пластичних флаша и дрвених палета. Ученици су читали свој домаћи задатак и вежбали реченице користећи компаратив.
На часу математике, колегиница је имала једног ђака коме је била потребна додатна подршка. Показала ми је које све онлине алате користи у раду. На првом месту, ту су е-уџбеници којима може лако да приступи, који су интерактивни и где ученици могу уписивати решења и касније их проверити. Доступне су им и анимације везане за површину, запремину...Следећи портал који користи је Тхат qуиз, где су доступни задаци који ученици решавају у виртуелној учионици, наставник бира задатке и шаље их ученику, а може проверити и њихов учинак. На порталу Падлет, ученици дају коментаре, лепе фотке и видео о одређеном задатку и праве виртуелни пано. На Неарподу су већ доступни задаци из разних области, а постоји и бесплатна верзија. За додатке, школа плаћа годишњу чланарину. Наставник може усмеравати ученика дајући му лекцију уживо и наводећи га на која питања да одговори. Ученик уписује одговоре и не може ићи даље док није одговорио претходно. Ту су затим виртуелне учионице Арнеса са њиховим задацима. На Пинтересту се сакупљају занимљиви визуелни примери, који се користе у току године у зависности од лекција. НА Нрицху су такође доступни разни математички задаци.
Учитељице Милостива Новаковић и Снежана Шолајић присуствовале часовима математике у 5.разреду и словеначког језика у 2.разреду.

На часу математике реализована је наставна јединица Рачунске операције,обрада, у оквиру наставне теме Решавање математичких проблема. После мотивационе активности која се односила на понављање математичке терминологије за рачунске операције како би успешно решавали задате математчке проблеме по корацима. Реализован је групни облик рада, диференцирана настава. Примена ИКТ је реализована тако што су ученици једне групе (напредни ниво) решавали математчке проблеме (е-уџбеник) и уз помоћ таблета се улоговали на портал www.уцимсе.цом ( Издавачка кућа Младинска књига) и додатним налозима на наставним листићима за тај ниво.. Ученици осталих група су радили на наставним листићима задатке разврстане по различитим нивоима тежине уз постављене критеријуме за рад.Стално је присутна подршка учитеља свакој групи.Завршни део часа је био предвиђен за повратну информацију, самоевалуацију (ученици ) и евалуацију (учител)ј. Код самоевалуације ученици су процењивали како своја постигнућа у решавању математичких проблема тако и сарадњу у оквиру своје групе, чиме су били задовољни ,а чиме не.Учитељ током своје евалуације даје своје коментаре и истиче на нивоу одељења успешност рада својих ученика.

На часу словеначког језика реализована је наставна јединица Учење латинице ( Мало штампано слово б), обрада. Час је реализован по свим дидактичко методичким етапама и приликом посматрања уочено је да је начин обраде слова исти као код нас.Мотивациона игра, аналитичко- синтетичка вежбања, уочавање и место гласа у речима ,коментарисање графичке стуктуре слова , писање слова на табли ( учитељ ) и у радним свескама ученика уз стално праћење од стране учитеља и инсистирање на правилности у писању .Након тога уследио је самостални рад ученика на писању речи и реченица у школским свескама и вежбе читања.

Последњи пут измењенопетак, 10 април 2020 22:29

Медије