Останимо у контакту

"ОД ЧИТАЊА СЕ РАСТЕ" ЈАСМИНКА ПЕТРОВИЋ Истакнут

У оквиру наставног предмета  српски језик ученици одељења 3/1 и 3/2 са својим учитељицама Милостивом Новаковић и Снежаном Шолајић  реализовали  су пројекат „ Од читања се расте“ Ј. Петровић, у периоду од 28.3 до 31.3.2023.године.

Циљеви пројекта:

-Развијање способности за доживљавање, разумевање и тумачење прозног  текста;

-Неговање  читалачке културе и правилног односа према књизи;

-Стицање навика за посету библиотеци  и бележење битних информација о прочитаним делима;

Реализација пројектних активности укључивала је и  корелацију у оквиру предмета са наставном темом писмено изражавање као и међупредметну са предметима: природа и друштво, музичка и ликовна култура, дигитални свет и грађанско васпитање. Садржаји су дефинисани тако да подстичу и развијају међупредметне компетенције: компетенција за учење,комуникација , сарадња, дигитална компетенција.

Ученици су били мотивисани и  активно су учествовали  у свим фазама током реализације.Посебно су били заинтересовани за  израду Дневника читања,бележење битних појединости о прочитаном тексту( о писцу, време и место вршења радње, ликови , занимљивости,посебни утисци , лична осећања, поруке ...) Дневник читања као продукт биће коришћен  као додатни материјал у настави.

Евалуација пројекта од стране ученика и наставника показала је да је ово један од примера добре праксе и да га треба користити како у наставним тако и у ваннаставнима активностима.

Галерија слика

Dare to share: culture, tradition & more

Дисеминација у установи

Дисеминација у установи


Наставно особље ОШ…

Завршни видео DTS пројекта


Завршни видео нашег…

Дисеминација пројекта DTS у Чачку

Дисеминација пројекта DTS у Чачку


Координатор пројекта Д…

Дисеминација пројекта DTS у Истамбулу

Дисеминација пројекта DTS у Истамбулу


По завршетку пројекта…

Дисеминација пројекта DTS у Лобезу

Дисеминација пројекта DTS у Лобезу


Координатор из Пољске…

DTS E - књига


Овде можете скинути…