Пројекат "Shadow teacher"

Угледни час из енглеског језика

Дана 6.3.2018. у одељењу VII2 наставник Д. Зекавичић је одржао угледни час у кабинету информатике. Тема је била Робин Худ.

 

Часу су присуствовали педагог, психолог и две наставнице, С. Станчић и М. Јевремовић. Ученици су користили интернет да би сазнали више о Робину Худу. Били су подељени у четири групе и свака група је добила различит портал да истражује. Истраживали су следеће портале:

1. Robin Hood – Wikipedia

2. The real Robin Hood – British History – History.com

3. Robin Hood – Fact or Fiction? – Historic UK

4. Robin Hood – legendary hero – Britannica.com

Након одређеног времена представник сваке групе је изложио рад групе, тако што је залепио папир са тезама на пано испред свих и продискутовао о најзанимљивијим чињеницама са свог портала. Затим су чланови група постављали питања осталима о оном што су они презентовали. Онда су сви предложили најбољу групу, чији чланови ће бити награђени оценом по свом залагању у групи. За домаћи им је остављено да размисле како би упоредили Марка Краљевића и Робина Худа, о чему ће причати на следећем часу. Овај час је осмишљен као део дисеминације у пројекту Shadow teacher, где наставници примењују ИКТ технологије у настави на основу онога што су видели код својих колега из Сладког Врха у Словенији. Варијанта овог часа је одржана код осталих одељења седмог разреда, с тим што су ученици уместо компјутера, користили своје мобилне телефоне за приступ интернету. Тако су и мобилни били искоришћени у циљу занимљивије наставе.

Последњи пут измењенопетак, 10 април 2020 22:54