Продужени боравак

Продужени боравак

Продужени боравак је посебан облик образовно – васпитног рада са децом који се у ОШ“Милан Благојевић“  реализује  од 2007/2008.школске године у  у континуитету.  

Основне  програмске активности у продуженом боравку су самостални рад ученика на изради домаћих задатака и активности у слободном времену.

Израда домаћих задатака и утврђивање наученог

Самосталним радом ученици у продуженом боравку организовано и плански, уз стручну помоћ учитеља, утврђују, продубљују, примењују и коначно усвајају нова знања. Он се свакодневно изводи и организује из српског језика и математике .  

Читалачке активности, проширивање опште информисаности и богаћење речника

Поред израде домаћих задатака, учења и других видова рада у оквиру наставног процеса, сваки ученик у продуженом боравку има могућност да искаже своје сколности везане за спортске активности, музичко и ликовно стваралаштво.

Спортске активности                                              Музичке и драмске приредбе

Такође, у оквиру ученичког слободног времена реализују  се   радионице посвеће обележавању значајних датума којима   ученици кроз интерактивне игре и квизове, ликовне активности и истраживачки рад стичу  и проширују  своја знања и  општу информисаност.

Радионица посвећена Светском дану Снешка Белића

Ширење свести о угрожености пингвина

                        


Светски дан кокица                                                Креативне активности поводом Дана јежева

Међународни дан толеранције                                              GLOBAL SCHOOL PLAY DAY

Светски дан писмености                                                              Светски дан веверица

Ученици који похађају продужени боравак већи део дана проводе у школи, па је слободно време свакодневно  организовано и испуњено разним садржајима, а на располагању су им многобројни ресурси којима школа располаже. Ученицима су на располагању и бројни дечији часописи, књиге и енциклопедије, а посебна пажња се поклања вежбама  за подстицање концентрације и вештине фокусирањa.

Активности у слободном времену ученика имају поред рекреативно-забавног  и стваралачког карактера и едукативне компоненте. Свака слободна активност организована је тако да ученици кроз игру стекну и нека нова знања, усвајају хигијенске навике, правила лепог понашања, развијају еколошку свест, другарски и пријатељски однос, љубав према уметности, књизи  и музици. Такође, кроз занимљиве игре, експерименте и активности уводе се и у основе STEM (сcience, technology, engineering, and mathematics) учења.

За реализацију слободних активности и плански искоришћеног слободног времена користе се  и друштвене игре НТЦ програма, којима се развија широк спектар способности и знања  који позитивно утичу на укупан развој детета.

Редовна активност је и боравак на свежем ваздуху, шетња у природи и упознавање околине школе и места у којем живе.

Шетње и игре на снегу

У школској 2020/2021.години  формирана је  једна, хетерогена група  од 33 ученика првог и другог разреда са којима ради учитељица Биљана Јањић.

Последњи пут измењенопетак, 19 март 2021 18:10
Више из ове категорије Активности у продуженом боравку »