Запослени

Наставно особље

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 472 пута
Редни бр. Име и презиме Стручна спрема и занимање Године стажа Лиценца Анг. у школи % Анг. у другој школи %
1. Снежана Шолајић

ВСС Професор разредне наставе

 30 Да 100  
2. Рада Панић

ВСС Професор разредне наставе

 28 Да 100  
 3. Дринка Вујичић

ВСС Професор разредне наставе

 28 Да  100  
4.  Данка Синђелић ВСС Професор разредне наставе  39 Да  100  
5.  Војинка Радисављевић ВСС Професор разредне наставе  28 Да  100  
6.  Сања Јовановић  ВСС Професор разредне наставе  2 Не  100  
7.  Сузана Јоковић ВСС Професор разредне наставе  28 Да  100  
8.  Станојка Јаћимовић ВСС Професор разредне наставе  29 Да  100  
9.  Славица Василић ВСС Професор разредне наставе  27 Да  100  
10.  Љиљана Божанић ВСС Професор разредне наставе  29 Да  100  
11.  Милостива Новаковић

ВСС Професор разредне наставе

 27 Да 100  
12.  Ана Топаловић

ВСС Професор разредне наставе

 23 Да 100  
13.  Душица Јаћимовић

ВСС Професор разредне наставе

 8 Не 100  
14.  Данијела Радовановић

ВСС Професор разредне наставе

 12 Да 100  
15.  Биљана Јањић

ВСС Професор разредне наставе

 7 Не 100  
16.  Невена Лончаревић

ВСС Професор разредне наставе

 4 Не 100  
17. Тања Стевановић ВСС Професор српског језика и књижевности 14 Да 100  
18. Моника Ружић ВСС Мастер језика и књижевности 7 Не 100  
19. Дејан Зекавичић ВСС Професор енглеског језика и књижевности 18 Да 100  
20. Ненад Василић ВШС Наставник музичке културе  19 Да 80  ОШ „Горачићи“
21. Винојла Мосић ВСС Професор историје 36 Да 100  
22. Зоран Милекић ВСС Професор историје 15 Да 20 ОШ „Ратко Митровић“
ОШ „Миленко Шушић“
ОШ „Вук Караџић“ Каона
23. Оливера Пантелић ВСС Професор географије 28 Да 70  
24. Радмила Јовичић ВСС Дипломирани инжењер машинства 34  Не 30 ОШ „Вук Караџић“ Каона
25. Вера Котуровић ВСС Професор физике 27 Да 110  
26. Гордана Драшковић ВСС Професор српског језика и књижевности 7 Не 38  
27. Сретен Стевановић ВСС Професор техничког и инф. образовања 13 Да 70 Техничка школа Пожега
28. Светлана Петровић ВШС Наставник биологије 25 Да 50 ОШ „Миленко Шушић“
29. Снежана Ћировић ВШС Наставник хемије 32  Да 90  
30. Владија Ћаловић ВСС Професор техничког и инф. образовања 21 Да 60 ОШ“Марко Пајић“ Вича
31. Милош Пајић ВСС Професор техничког и инф. образовања 14 Да 100  
32. Мирјана Милосављевић ВСС Професор  електротехнике 18 Не 92.89  
33. Милош Милићевић ВСС Професор физичког васпитања 37 Да 100  
34. Марина Јевремовић ВСС Професор физичког васпитања 14 Да 100  
35. Слађана Станчић ВСС Професор енглеског језика 15 Да 100  
36. Александар Јаћовић ВСС дипломирани теолог 6 Не 50 ОШ „Миленко Шушић“
37. Наташа Копривица ВСС Наставник ликовне културе 11 Да 80  ОШ „Горачићи“
38. Душица Раковић ВСС Професор енглеског језика 15 Да 74.4 ОШ „Миленко Шушић“
39. Милица Вратоњић (замена Лука Бујошевић) ВСС Дипломирани математичар 11 Да 66  ОШ "Драгиша Мишовић" Чачак
40. Милош Јаковљевић ВСС Професор географије 28 Да 80 Помоћник директора
41. Гордана Каровић ВСС Професор енглеског језика 12 Да 10 ОШ „Вук Караџић“ Каона
42. Марија Рајић ВСС Професор француског језика 10 Не 100  
43. Гордана Марковић ВСС Професор енглеског језика 17 Не 35 ОШ „Миленко Шушић“

Последњи пут измењеночетвртак, 04 јун 2020 14:45