Redovan upis  dece za polazak u prvi razred obaviće se u periodu od 1.04.2016. godine  do 31.05. 2016. 

godine, svakim radnim danom kod sekretara škole od 8.00 do 14.00 časova. 

Upis u prvi razred školske 2016/2017. godine obavezan je za decu koja do 1.09.2016. godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina (deca rođena od 1.03. 2009. godine i do kraja februara 2010. godine).  Testiranje dece pred polazak u prvi razred obavljaju psiholog i pedagog škole.

U postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili dodatnom podrškom za obrazovanje.

Deca rođena u periodu od 01.03. 2010. godine do 31.08.2010. godine, a čiji roditelji žele da ona pođu ranije u školu , mogu da se prijave sekretaru škole  (poneti Izvod iz matične knjige rođenih).

Ovu proveru vrši psiholog škole.

U postupku provere spremnosti (na osnovu mišljenja psihologa) škola može da preporuči:

1) upis deteta u prvi razred

2) odlaganje polaska deteta u školu za godinu dana, uz nastavak pohađanja pripremnog predškolskog programa.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

Prilikom upisa neophodno je doneti:

1. Original ili overenu kopiju Izvoda iz matične knjige rođenih deteta;

2. Original Potvrdu o zdravstvenom stanju deteta (overenu od školskog lekara Doma zdravlja);

3. Uverenje da je dete pohađalo pripremni predškolski program;

4. Potvrdu prebivališta za dete i roditelje (Lična karta na uvid).

 

 

Pedagoško-psihološka služba:                                                                                   Direktor:

Milica  Karanac, psiholog                                                                                         Radojka Đorđević

Dragica Mandić Spasojević, pedagog

 

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije