Помоћно особље

Помоћно особље

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 68 пута
Редни бр. Име и презиме Стручна спрема и занимање Године стажа Задужења %
1. Желјко Лазаревић Машин бравар 30 Домар 100
2. Милева Јестровић Куварица 33 Кувар 100
3. Слађана Николић Основна школа 15 Спремачица 100
4. Билјана  Митровић Основна школа 7 Спремачица 100
5. Гордана Стефановић Основна школа 28 Спремачица 100
6. Јела Ружић Основна школа 22 Спремачица 100
7. Даница Пантелић Основна школа 33 Спремачица 100
8. Душица Нешовановић Средња школа 19 Спремачица 100
9. Рада Бешовић Основна школа 20 Спремачица 100
10. Јелица Радуловић КВ хемичар 7 Спремачица 100
11. Весна Илић Основна школа 17 Спремачица 100
12. Радосија Јаћимовић Основна школа 4 Спремачица 94,42
13. Стана Митровић Основна школа 23 Спремачица 100
14. Снежана Томашевић Основна школа 20 Спремачица 100
15. Милица Стојић Економски техничар 3 Спремачица 57,30
16. Драган Тодоровић Стаклорезац 21 Ложач 100
Последњи пут измењеноуторак, 07 април 2020 13:11