Učenik generacije - Vojislav Mosić

Učenici osmog razreda nosioci diploma

Vukova diploma

8/1
Nikola Janković

8/2
Dragana Sretenović
Vojislav Mosić
Srđan Radojević

8/3
Ivana Đoković
Nebojša Koturović
Verica Marjanović
Sanja Milosavljević
Katarina Milosavljević
Kristina Kovačević

Posebne diplome

8/2
Dragana Sretenović – 6
srpski jezik
fizika
matematika
hemija
šta znaš o saobraćaju
fizičko vaspitanje

Vojislav Mosić – 3
matematika
fizika
geografija

Srđan Radojević - 2
geografija
biologija

Marija Komadinić – 1
fizičko vaspitanje – odbojka
 
Vučetić Dalibor – 1
fizičko vaspitanje – fudbal

Kukić Vukašin – 3
geografija
šta znaš o saobraćaju
fizičko vapitanje – fudbal
 
8/3

1. Ivana Đoković  - 3
matematika
srpski jezik
fizičko vaspitanje
 
Nebojša Koturović - 1
fizičko vaspitanje – odbojka

Verica Marjanović -1
hemija
 
Srđan Vasović – 2
muzičko vaspitanje
fizičko vaspitanje
 
Sanja Milosavljević - 3
hemija
biologija
fizičko vaspitanje - odbojka
 
Katarina Milosavljević - 2
hemija
biologija
 
Kristina Kovačević – 2
hemija
biologija
 
8/1

Nikola Janković - 4
fizika
matematika
geografija
šta znaš o saobraćaju
 
Sanja Mišović  - 2
srpski jezik
fizičko vaspitanje
 
Branka Joković - 1
Fizičko vaspitanje - odbojka

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije