SPISAK NAGRAĐENIH UČENIKA OSMOG RAZREDA  NA TAKMIČENJIMA ŠK.2011/12.G.

Direktor nagrađuje učenike osmog razreda  za postignute rezultate na takmičenjima u toku školske 2011/12. godine

8/1

  1. 1. Katarina Kovačević

3.mesto opštinsko takmičenje iz srpskog jezika

3.mesto opštinsko takmičenje u odbojci

 

  1. 2. Vukašin Milosavljević

2.mesto opštinsko takmičenje recitatora

2.mesto opštinsko takmičenje u fudbalu

2.mesto opštinsko takmičenje u odbojci

 

  1. 3. Milica Nikolić

1.mesto opštinsko takmičenje iz engleskog jezika

4. Negoslav Đokić

1.mesto na KROS-u RTS-a

2.mesto opštinsko takmičenje u fudbalu

5. Ljubomir Nešovanović

2.mesto opštinsko takmičenje u odbojci

3.mesto opštinsko takmičenje u košarci

6. Jana Bogićević

3.mesto opštinsko takmičenje u odbojci

7. Marija Matijašević

1.mesto na KROS-u RTS-a

3.mesto opštinsko takmičenje u odbojci

8. Dejan Basarić

2.mesto opštinsko takmičenje u fudbalu

9. Dušan Stevanović

2.mesto opštinsko takmičenje u fudbalu

8/2

  1. Luka Marjanović

1.mesto opštinsko takmičenje iz geografije

2.mesto opštinsko takmičenje iz matematike

3.mesto opštinsko takmičenje iz istorije

2.mesto opštinsko takmičenje u odbojci

3.mesto opštinsko takmičenje u košarci

 

  1. Dušan Gavrilović

3.mesto opštinsko takmičenje iz istorije

 

  1. Nemanja Krtinić

1. mesto opštinsko takmičenje iz fizike

3.mesto opštinsko takmičenje iz hemije

3.mesto  opštinsko takmičenje iz geografije

2.mesto opštinsko takmičenje u odbojci

3.mesto opštinsko takmičenje u košarci

 

4.Marija Drobnjak

3.mesto opštinsko takmičenje u odbojci

 

5. Luka Vasović

2.mesto opštinsko takmičenje u fudbalu

 

6. Nebojša Jovašević

2.mesto opštinsko takmičenje u fudbalu

8/3

1.Jelena Ranović

1.mesto   opštinsko  takmičenje  iz srpskog jezika

3.mesto   opštinsko  takmičenje iz geografije

2.Đorđe Kotarac

1. mesto   opštinsko  takmičenje  recitatora

učešće u kulturnim i javnim delatnostima škole

3. mesto  opštinsko takmičenje u košarci

3.Nikola Milosavljević

1.mesto  opštinsko takmičenje iz fizike

2.mesto opštinskom takmičenje u odbojci

4.Violeta Pantelić

za učešće u kulturnim i javnim delatnostima škole

5.Andrea Jovanović

3.mesto opštinsko takmičenje u odbojci

 

 

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije