Nova generacija prvaka stasala je i u Krstacu. Dobrodošlicu su im poželeli direktorka škole, njihove učiteljice i pedagog i psiholog. Novim učenicima želimo puno uspeha u daljem školovanju.

Za nastavnike naše škole otvoren je konkurs za učešće na međunarodnom kursu. Odabrani nastavnici će učestvovati u pisanju projekta i ako projekat bude odobren, moći će da idu u Italiju ili Grčku na kurseve vezane za mobilne aplikacije u obrazovanju i korišženje IKT tehnologija u nastavi. Krajnji rok za predaju ovog projekta je 1. februar 2018.

Delegacija naše škole zajedno sa đacima boravi ove sedmice u Sladkom Vrhu u Sloveniji. Za tu priliku je izrađen memo book da nas podseća na naša druženja. Možete ga pogledati ovde.

PRVI  RAZRED

SRPSKI JEZIK 

Klett  Izdavačka  kuća doo (SRP1SRP00504)

1.Maša i Raša „Igra slovima“ ,bukvar za prvi razred osnovne škole

Autori :Zoran B.Gavrić  , Mirjana Kovačević;

Broj i datum rešenja ministra:650-02-321/2013-06 od 25.11.2013.

 

 2.Maša i Raša „Igra rečima“, čitanka za prvi razred osnovne škole

 Autor:  Radmila Žeželj Ralić

 Broj i datum rešenja ministra:650-02-237/2014-06 od 28.10.2014.

 

MATEMATIKA   

 Klett  Izdavačka  kuća doo (SRP1MAT00524)   

1.Maša i Raša  - „Matematika 1“ udžbenik za prvi razred osnovne škole

Autori:  Branislav Popović , Nenad Vulović  , Petar Anokić  , Mirjana Kandić;

Broj i datum rešenja ministra:650-02-67/2014-06 od 30.6. 2014.

 

 2. Maša i Raša – „Matematika 1“, radna sveska za prvi razred osnovne škole 1. i 2. deo , Autori: Branislav Popović , Nenad Vulović  , Petar Anokić , Mirjana Kandić;

Broj i datum rešenja ministra:650-02-66/2014-06 od 18.7. 2014. 

 

SVET OKO NAS  

Klett  Izdavačka  kuća doo (SRP1SVE00526)

1.Maša i Raša – Svet oko nas, udžbenik za prvi razred osnovne škole

Autori:  Irena Golubović Ilić  , Andrijana Jakovljević  ,Olivera Cekić Jovanović;

Broj i datum rešenja ministra:650-02-554/2014-06 od 26.2.2015.

 

2.Maša i Raša – Svet oko nas ,   radna sveska za prvi razred osnovne škole

Autori  :   Irena Golubović Ilić   ,Andrijana Jakovljević,  Olivera Cekić Jovanović;

Broj i datum rešenja ministra: 650-02-554/2014-06 od 26.2.2015. 

 

MUZIČKA KULTURA  

Klett  Izdavačka  kuća doo (SRP1MUZ01218)                                                                                                       

„Čarobni svet muzike“, muzička kultura za prvi razred osnovne škole             

Autor : Gordana Ilić

Broj i datum rešenja ministra:650-02-00213/2008-06 od 11.6. 2008.

 

ENGLESKI JEZIK

Data Status d.o.o. (STR1ENG00296)

 

1. Smart Junior 1

Autori: H. Q. Mitchell

Udžbenička jedninica: Engleski jezik za prvi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00223/2012-06, 2012-10-29

Format: A4       Obim: 95 strana      Oblik: štampani      Cena: 720 dinara

 

2. Smart Junior 1, radna sveska

Autori: H. Q. Mitchell

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00223/1/2012-06, 2012-10-29

Format: A4       Obim: 71 strana      Oblik: štampani      Cena: 480 dinara

DRUGI  RAZRED

SRPSKI JEZIK

Klett Izdavačka kuća doo (SRP2SRP00568) 

1.Maša i Raša „Carstvo reči”, čitanka za drugi razred osnovne škole Autori: Radmila Žeželj-Ralić Udžbenička jedninica: Čitanka za drugi razred osnovne škole Rešenje: 650-02-571/2013-06, 2014-02-13 Format: A4 Obim: 140 strana Oblik: štampani Cena: 690 dinara 

2.Maša i Raša „Slovo do slova”, udžbenik za učenje latinice za drugi razred osnovne škole Autori: Radmila Žeželj Ralić Udžbenička jedninica: Udžbenik za učenje latinice Rešenje: 650-02-569/2013-06, 2014-01-24 Format: A4 Obim: 96 strana Oblik: štampani Cena: 450 dinara 

3.Maša i Raša „O jeziku 2”, srpski jezik za drugi razred osnovne škole Autori: Radmila Žeželj Ralić Udžbenička jedninica: Srpski jezik (gramatika, jezička kultura, pravopis) za drugi razred osnovne škole Rešenje: 650-02-763/2013-06, 2014-05-09 Format: A4 Obim: 76 strana Oblik: štampani Cena: 520 dinara

MATEMATIKA

Klett Izdavačka kuća doo (SRP2MAT00653) 

1.Maša i Raša– „Matematika 2”, udžbenik za drugi razred osnovne škole Autori: Branislav Popović, Nenad Vulović, Petar Anokić, Mirjana Kandić Udžbenička jedninica: Matematika udžbenik za drugi razred osnovne škole Rešenje: 650-02-321/2014-06, 2015-02-20 Format: A4 Obim: 88 strana Oblik: štampani Cena: 690 dinara

2.Maša i Raša– „Matematika 2”, radna sveska za drugi razred osnovne škole 1. i 2. deo Autori: Branislav Popović, Nenad Vulović, Petar Anokić, Mirjana Kandić Udžbenička jedninica: udžbenički materijali Rešenje: 650-02-322/2014-06, 2015-02-20 Format: A4 Obim: 168 strana Oblik: štampani Cena: 740 dinara

SVET OKO NAS

Klett Izdavačka kuća doo (SRP2SVE00667) 

1.Maša i Raša– „Svet oko nas 2”, udžbenik za drugi razred osnovne školeAutori: Biljana Životić Udžbenička jedninica: Svet oko nas za drugi razred osnovne škole Rešenje: 650-02-566/2014-06, 2015-01-15 Format: A4 Obim: 140 strana Oblik: štampani Cena: 690 dinara

2.Maša i Raša– „ Svet oko nas 2”, radna sveska za drugi razred osnovne školeAutori: Biljana Životić Udžbenička jedninica: udžbenički materijali Rešenje: 650-02-566/2014-06, 2015-01-15 Format: A4 Obim: 68 strana Oblik: štampani Cena: 590 dinara

LIKOVNA KULTURA

1. Klett Izdavačka kuća doo (SRP2LIK00676) 

1.„Svet u mojim rukama”, likovna kultura za drugi razred osnovne škole Autori: Nevena Hadži Jovančić Udžbenička jedninica: Likovna kultura za drugi razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00240/2008-06, 2008-06-09 Format: A4 Obim: 48 strana Oblik: štampani Cena: 850 dinara

MUZIČKA KULTURA

1. Klett Izdavačka kuća doo (SRP2MUZ01219) 

1.Čarobni svet muzike”, muzička kultura za drugi razred osnovne škole Autori: Gordana Ilić Udžbenička jedninica: Muzička kultura za drugi razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00235/2008-06, 2008-06-09 Format: A4 Obim: 76 strana Oblik: štampani Cena: 690 dinara

ENGLESKI JEZIK

Data Status d.o.o. (STR2ENG00298)

1. Smart Junior 2

Autori: H. Q. Mitchell

Udžbenička jedninica: Engleski jezik za drugi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00226/2012-06, 2012-11-06

Format: A4       Obim: 95 strana      Oblik: štampani      Cena: 800 dinara

2. Smart Junior 2, radna sveska

Autori: H. Q. Mitchell

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00226/1/2012-06, 2012-11-06

Format: A4       Obim: 71 strana      Oblik: štampani      Cena: 660 dinara

TREĆI  RAZRED

 SRPSKI JEZIK

Klett Izdavačka kuća doo (SRP3SRP00677)

 

1. Maša i Raša „Reka reči”, čitanka za treći razred osnovne škole

Autori: Radmila Žeželj-Ralić

Udžbenička jedninica: Čitanka za treći razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-228/2014-06, 2014-10-24

Format: A4 Obim: 192 strana Oblik: štampani Cena: 690 dinara

2. Maša i Raša „O jeziku 3”, srpski jezik za treći razred osnovne škole

Autori: Radmila Žeželj Ralić

Udžbenička jedninica: Srpski jezik (gramatika, jezička kultura, pravopis) za

treći razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-765/2013-06, 2014-05-09

Format: A4 Obim: 96 strana Oblik: štampani Cena: 520 dinara

3. Maša i Raša– „Srpski jezik”, nastavni listovi za treći razred osnovne

škole

Autori: Radmila Žeželj Ralić, Branka Matijević

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-307/2013-06, 2013-11-07

Format: A4 Obim: 104 strana Oblik: štampani Cena: 345 dinara

MATEMATIKA

Klett Izdavačka kuća doo (SRP3MAT00678)

1. Maša i Raša– „Matematika 3”, udžbenik za treći razred osnovne škole

Autori: Branislav Popović, Nenad Vulović, Petar Anokić, Mirjana Kandić

Udžbenička jedninica: Matematika udžbenik za treći razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-273/2014-06, 2014-11-17

Format: A4 Obim: 104 strana Oblik: štampani Cena: 690 dinara

2. Maša i Raša– „Matematika 3”, radna sveska za treći razred osnovne

škole 1. i 2. deo

Autori: Branislav Popović, Nenad Vulović, Petar Anokić, Mirjana Kandić

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-562/2014-06, 2015-02-20

Format: A4 Obim: 204 strana Oblik: štampani Cena: 740 dinara

3. Maša i Raša– „Matematika”, nastavni listovi za treći razred osnovne

škole

Autori: Branka Matijević , Radmila Žeželj Ralić

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-611/2014-06, 2015-02-26

Format: A4 Obim: 120 strana Oblik: štampani Cena: 345 dinara

PRIRODA I DRUŠTVO

Klett Izdavačka kuća doo (SRP3PRI00679)

 

1. Maša i Raša– „Priroda i društvo”, udžbenik za treći razred osnovne

škole

Autori: Radmila Žeželj Ralić

Udžbenička jedninica: Priroda i društvo za treći razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-169/2014-06, 2014-10-09

Format: A4 Obim: 128 strana Oblik: štampani Cena: 690 dinara

2. „Maša i Raša– Priroda i društvo”, radna sveska za treći razred

osnovne škole

Autori: Radmila Žeželj Ralić

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-169/2014-06, 2014-10-09

Format: A4 Obim: 64 strana Oblik: štampani Cena: 590 dinara

3. „Maša i Raša– Priroda i društvo”, nastavni listovi za treći razred

osnovne škole

Autori: Dragica Milovanović, Zoran B. Gavrić

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-617/2014-06, 2015-03-02

Format: A4 Obim: 104 strana Oblik: štampani Cena: 345 dinara

 

LIKOVNA KULTURA

Klett Izdavačka kuća doo (SRP3LIK00697)

 

1. „Svet u mojim rukama”, likovna kultura za treći razred osnovne škole

Autori: Nevena Hadži Jovančić

Udžbenička jedninica: Likovna kultura za treći razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00075/2010-06, 2011-08-04

Format: A4 Obim: 72 strana Oblik: štampani Cena: 740 dinara

 

MUZIČKA KULTURA

Klett Izdavačka kuća doo (SRP3MUZ01220)

1. „Čarobni svet muzike 3”, muzička kultura za treći razred osnovne škole

Autori: Gordana Ilić

Udžbenička jedninica: Muzička kultura za treći razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00079/2010-06, 2010-07-21

Format: A4 Obim: 56 strana Oblik: štampani Cena: 690 dinara

 

ENGLESKI JEZIK

Data Status d.o.o. (STR3ENG00301)

1. Smart Junior 3

Autori: H. Q. Mitchell

Udžbenička jedninica: Engleski jezik za treći razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00225/2012-06, 2012-10-29

Format: A4       Obim: 111 strana      Oblik: štampani      Cena: 800 dinara

2. Smart Junior 3, radna sveska

Autori: H. Q. Mitchell

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00225/1/2012-06, 2012-10-29

Format: A4       Obim: 103 strana      Oblik: štampani      Cena: 660 dinara

ČETVRTI  RAZRED

SRPSKI  JEZIK

Klett Izdavačka kuća doo (SRP4SRP00702)

1.Maša i Raša „Reči čarobnice”, čitanka za četvrti razred osnovne škole

Autori: Radmila Žeželj Ralić

Udžbenička jedninica: Čitanka za četvrti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-526/2014-06, 2015-02-10

Format: A4       Obim: 188 strana      Oblik: štampani      Cena: 690 dinara

2.Maša i Raša „O jeziku 4”, crpski jezik za četvrti razred osnovne škole 

Autori: Radmila Žeželj Ralić 

Udžbenička jedninica: Srpski jezik (gramatika, jezička kultura, pravopis) za četvrti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-521/2014-06, 2015-02-18

Format: A4       Obim: 112 strana      Oblik: štampani      Cena: 520 dinara

MATEMATIKA

Klett Izdavačka kuća doo (SRP4MAT00705)

1. Maša i Raša– „Matematika 4”, udžbenik za četvrti razred osnovne škole

Autori: Branislav Popović, Nenad Vulović, Marina Jovanović, Anđelka Nikolić 

Udžbenička jedninica: Matematika udžbenik za četvrti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-556/2014-06, 2015-02-20

Format: A4       Obim: 124 strana      Oblik: štampani      Cena: 690 dinara

2. Maša i Raša– „Matematika 4”, radna sveska za četvrti razred osnovne škole

Autori: Branislav Popović, Nenad Vulović, Marina Jovanović, Anđelka Nikolić 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-556/2014-06, 2015-02-20

Format: A4       Obim: 210 strana      Oblik: štampani      Cena: 740 dinara

PRIRODA I DRUŠTVO

Klett Izdavačka kuća doo (SRP4PRI00795)

1. Maša i Raša– „Priroda i društvo”, udžbenik za četvrti razred osnovne škole

Autori: Vinko Kovačević, Branka Bečanović

Udžbenička jedninica: Priroda i društvo za četvrti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-281/2014-06, 2014-12-17

Format: A4       Obim: 160 strana      Oblik: štampani      Cena: 690 dinara

2. Maša i Raša– „Priroda i društvo”, radna sveska za četvrti razred osnovne škole

Autori: Vinko Kovačević, Branka Bečanović

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-281/2014-06, 2014-12-17

Format: A4       Obim: 64 strana      Oblik: štampani      Cena: 590 dinara

MUZIČKA KULTURA

Klett Izdavačka kuća doo (SRP4MUZ00801)

1. „Čarobni svet muzike”, muzička kultura za četvrti razred osnovne škole

Autori: Gordana Ilić

Udžbenička jedninica: Muzička kultura za četvrti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00870/2010-06, 2011-01-27

Format: A4       Obim: 60 strana      Oblik: štampani      Cena: 690 dinara

2. „Čarobni svet muzike”, radna notna sveska za četvrti razred osnovne škole

Autori: Gordana Ilić 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00464/2011-06, 2012-03-06

Format: A4       Obim: 48 strana      Oblik: štampani      Cena: 290 dinara

ENGLESKI JEZIK

 

The English Book doo (STR4ENG01416)

1. Project 1 - Udžbenik (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson 

Udžbenička jedninica: Engleski jezik za četvrti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-186/2014-06, 2014-09-15

Format: A4       Obim: 88 strana      Oblik: štampani      Cena: 825 dinara

2. Project 1 - Radna sveska (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson, Janet Hardy-Gould 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-186/2014-06, 2014-09-15

Format: A4       Obim: 80 strana      Oblik: štampani      Cena: 561 dinara

PETI  RAZRED

SRPSKI  JEZIK

   Klett Izdavačka kuća doo (SRP5SRP00819) 

1.„Most”, čitanka za peti razred osnovne škole Autori: Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović Udžbenička jedninica: Čitanka za srpski jezik za peti razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00472/1/2011-06, 2012-02-09 Format: A4 Obim: 224 strana Oblik: štampani Cena: 840 dinara

 2.„Gramatika 5”, srpski jezik za peti razred osnovne škole Autori: Vesna Lompar Udžbenička jedninica: Srpski jezik (gramatika, jezička kultura, pravopis) za peti razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00199/2008-06, 2008-06-09 Format: A4 Obim: 128 strana Oblik: štampani Cena: 620 dinara

 3.„Srpski jezik 5”, radna sveska uz udžbenički komplet za peti razred osnovne škole Autori: Vesna Lompar , Zorica Nestorović Udžbenička jedninica: udžbenički materijali Rešenje: 650-02-00472/2/2011-06, 2012-02-09 Format: A4 Obim: 128 strana Oblik: štampani Cena: 530 dinara 

MATEMATIKA

Matematiskop doo (SRP5MAT00134)

MATEMATIKA  5 - udžbenik za peti razred osnovne škole

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: Matematika udžbenik za peti razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-00222/2008-06, 2008-06-20 

Format: B5 

Obim: 193 strana Oblik: štampani 

Cena: 770 dinara 

MATEMATIKA  5 - zbirka zadataka za peti razred osnovne škole

 Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00222/2008-06, 2008-06-20 

Format: B5 

Obim: 233 strana 

Oblik: štampani   Cena: 660 dinara 

3.PLUS V - dodatna nastava za peti razred osnovne škole 

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00222/2008-06, 2008-06-20 

Format: B5 

Obim: 61 strana 

Oblik: štampani Cena: 275 dinara

 

ENGLESKI JEZIK

The English Book doo (STR5ENG01423)

1. Project 2 - Udžbenik (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson 

Udžbenička jedninica: Engleski jezik za peti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-185/2014-06, 2014-09-15

Format: A4       Obim: 88 strana      Oblik: štampani      Cena: 825 dinara

2. Project 2 - Radna sveska (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson, Rod Fricker 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-185/2014-06, 2014-09-15

Format: A4       Obim: 80 strana      Oblik: štampani      Cena: 561 dinara

 

FRANCUSKI JEZIK

 

Data Status d.o.o. (STR5FRA00335)

1. Pixel 1

Autori: Catherine Favret

Udžbenička jedninica: Francuski jezik za peti razred osnovne škole – drugi strani jezik

Rešenje: 650-02-00219/2012-06, 2012-11-06

Format: A4       Obim: 80 strana      Oblik: štampani      Cena: 880 dinara

2. Pixel 1, radna sveska

Autori: Catherine Favret, Sylvie Schmitt

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00219/1/2012-06, 2012-11-06

Format: A4       Obim: 88 strana      Oblik: štampani      Cena: 590 dinara

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 

 

JP Zavodzaudžbenike (SRP5INF00657)

 

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO , Udžbenik za peti razred osnovne škole 

            Autori: DraganMarinčić, Dragoljub Vasić

Udžbeničkajedninica: Informatika i računarstvo za peti razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-00183/2007-06, 2007-07-13 

Format: A4 Obim: 219 strana

Oblik: štampani

Cena:795.3 dinara

 

ISTORIJA

Izdavačka kuća Freska (SRP5IST01460)

Istorija za peti razred osnovne škole sa čitankom i radnom sveskom

Autori: Danijela Stefanović, Snežana Ferjančić, Zorica Nedeljković

Udžbenička jedninica: Istorija za peti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00727/2010-06, 2010-12-28

Format: A4       Obim: 127 strana      Oblik: štampani      Cena: 730 dinara

GEOGRAFIJA

 

Klett Izdavačka kuća  doo – SRP5GEO00844

 

1.„Geografija 5”, udžbenik za peti razred osnovne škole 

Autori: Vinko Kovačević, Sanja Topalović 

Udžbenička jedninica: Geografija za peti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-584/2013-06, 2014-02-13 

Format: A4,  Obim: 118 strana,  Oblik: štampani 

Cena: 860 dinara 

2.„Geografija 5”, radna sveska uz udžbenik za peti razred osnovne škole 

Autori: Sanja Topalović, Vinko Kovačević 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-592/2013-06, 2015-01-13 

Format: A4 Obim: 80 strana Oblik: štampani 

Cena: 520 dinara

 

BIOLOGIJA

BIGZ  školstvo doo (SRP5BIO00202)

1. Biologija 5, udžbenik

Autori: Branka Šegrt, Gordana Vukobratović

Udžbenička jedninica: Biologija za peti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00541/2011-06, 2012-01-30

Format: B5       Obim: 152 strana      Oblik: štampani      Cena: 800 dinara

2. Biologija 5, radna sveska

Autori: Branka Šegrt, Gordana Vukobratović

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00541/2011-06, 2012-01-30

Format: B5       Obim: 112 strana      Oblik: štampani      Cena: 550 dinara

MUZIČKA KULTURA

 

JP Zavod za udžbenike (SRP5MUZ00649)

 

MUZIČKA KULTURA 5 - udžbenik sa elektronskim audio dodatkom za peti razred osnovne škole

Autori: Gordana Stojanović, Milica Rajčević

Udžbenička jedninica: Muzička kultura za peti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00204/2007-06, 2007-07-31

Format: A4       Obim: 76 strana      Oblik: štampani      Cena: 592.9 dinara

 

 

LIKOVNA KULTURA

 JP Zavod za udžbenike (SRP5LIK00650)

 LIKOVNA KULTURA – udžbenik za peti razred osnovne škole

Autori: Kosta Bogdanović, Rajka Bošković

Udžbenička jedninica: Likovna kultura za peti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00205/2007-06, 2007-07-13

Format: A4       Obim: 113 strana      Oblik: štampani      Cena: 592.9 dinara

 

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

 

Preduzeće za izdavaštvo, proizvodnju i trgovinu Eduka d.o.o. Beograd (SRP5TEH01283)

 

1.Tehničko i informatičko obrazovanje , udžbenik za peti razred osnovne škole 

Autor: Zoran Lapčević  Udžbenička  jedninica: Tehničko i informatičko obrazovanje za peti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00247/2008-06/03, 2008-06-06 Format: A4 Obim: 175 strana

Oblik: štampani Cena: 790 dinara

2.Materijal za konstruktorsko oblikovanje za 5.razred – Komplet materijala za tehničko i informatičko obrazovanje sa uputstvom za korišćenje za 5. razred osnovne škole Autori:  Zoran D. Lapčević

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-83/2013-06, 2013-07-09 Format: A4 Obim: 43 strane

Oblik: gotovi elementi i poluproizvodi   Cena: 898 dinara

ŠESTI  RAZRED

SRPSKI  JEZIK

Klett Izdavačka kuća doo (SRP6SRP00856) 

1.„Korak”, čitanka za šesti razred osnovne škole Autori: Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović Udžbenička jedninica: Čitanka za srpski jezik za šesti razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00458/1/2011-06, 2012-02-22 Format: A4 Obim: 208 strana Oblik: štampani Cena: 840 dinara 

2.„Gramatika 6”, srpski jezik za šesti razred osnovne škole Autori: Vesna Lompar Udžbenička jedninica: Srpski jezik (gramatika, jezička kultura, pravopis) za šesti razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00378/2008/06/02, 2008-08-29 Format: A4 Obim: 128 strana Oblik: štampani Cena: 620 dinara 

3.„Srpski jezik 6”, radna sveska uz udžbenički komplet za šesti razred osnovne škole Autori: Vesna Lompar, Zorica Nestorović Udžbenička jedninica: udžbenički materijali Rešenje: 650-02-00458/2/2011-06, 2012-02-22 Format: A4 Obim: 136 strana Oblik: štampani Cena: 530 dinara 

MATEMATIKA

Matematiskop doo (SRP6MAT00376) 

1.MATEMATIKA 6 - udžbenik za šesti razred osnovne škole

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: Matematika udžbenik za šesti razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-00091/2010-06, 2010-07-21 

Format: B5 

Obim: 232 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 770 dinara 

2.MATEMATIKA 6 - zbirka zadataka za šesti razred osnovne škole

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00091/2010-06, 2010-07-21 

Format: B5 

Obim: 210 strana

 Oblik: štampani

 Cena: 660 dinara 

3.Kontrolni i pismeni zadaci za šesti razred osnovne škole - RADNA SVESKA

 Autori: Vladimir Stojanović

 Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00091/2010-06, 2010-07-21 

Format: A4 

Obim: 100 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 330 dinara 

4.PLUS VI - dodatna nastava za šesti razred osnovne škole

 Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00373/2008-06, 2008-08-29 

Format: B5 

Obim: 70 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 275 dinara

 

FIZIKA

Saznanje (SRP6FIZ00817)

1.Fizika 6, udžbenik za 6.razred osnovne škole

Autori: Mićo M. Mitrović 

Udžbenička jedninica: Fizika za šesti razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-606/2013-06, 2014-02-11 

Format: A4

 Obim: 100 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 690 dinara 

2.Praktikum Fizika 6, zbirka zadataka i eksperimentalnih vežbi za 6.razred osnovne škole Autori: Mićo M. Mitrović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

 Rešenje: 650-02-309/2012-06, 2013-02-05 

Format: A4   Obim: 87 strana    Oblik: štampani   Cena: 490 dinara 

 

ENGLESKI JEZIK

 

The English Book doo (STR6ENG01432)

1. Project 3 - Udžbenik (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson 

Udžbenička jedninica: Engleski jezik za šesti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-187/2014-06, 2014-09-17

Format: A4       Obim: 88 strana      Oblik: štampani      Cena: 825 dinara

2. Project 3 - Radna sveska (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson, Diana Pye 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-187/2014-06, 2014-09-17

Format: A4       Obim: 80 strana      Oblik: štampani      Cena: 561 dinara

FRANCUSKI  JEZIK

 

Data Status d.o.o. (STR6FRA00338)

1. Pixel 2

Autori: Sylvie Schmitt

Udžbenička jedninica: Francuski jezik za šesti razred osnovne škole – drugi strani jezik

Rešenje: 650-02-00218/2012-06, 2012-10-29

Format: A4       Obim: 80 strana      Oblik: štampani      Cena: 920 dinara

2. Pixel 2, radna sveska

Autori: Stephanie Callet

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00218/1/2012-06, 2012-10-29

Format: A4       Obim: 88 strana      Oblik: štampani      Cena: 610 dinara

BIOLOGIJA

BIGZ školstvo doo (SRP6BIO00203)

1. Biologija 6, udžbenik

Autori: Natalija Bukurov, Jasna Radosavljević, Tanja Stanojević

Udžbenička jedninica: Biologija za šesti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-385/2008-06, 2008-08-29

Format: B5       Obim: 228 strana      Oblik: štampani      Cena: 800 dinara

2. Biologija 6, radna sveska 

Autori: Natalija Bukurov

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-385/2008-06, 2008-08-29

Format: B5       Obim: 128 strana      Oblik: štampani      Cena: 550 dinara

GEOGRAFIJA

JP Zavod za udžbenike – SRP6GEO00770

1.GEOGRAFIJA - udžbenik za šesti razred osnovne škole 

Autori: Rada Sitarica, Milutin Tadić 

Udžbenička jedninica: Geografija za šesti razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-00319/2008-6, 2008-07-01 

Format: A4 Obim: 196 strana Oblik: štampani

Cena: 759 dinara 

2.RADNA SVESKA ZA GEOGRAFIJU - za šesti razred osnovne škole

Autori: Rada Sitarica, Milutin Tadić 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00318/2008-06, 2008-07-01 

Format: A4 Obim: 163 strana Oblik: štampani 

Cena: 592.9 dinara 

 

ISTORIJA

 

Izdavačka kuća Freska  (SRP6IST01461)

1. Istorija za šesti razred osnovne škole sa čitankom i radnom sveskom

Autori: Marko Šuica, Radivoj Radić

Udžbenička jedninica: Istorija za šesti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00543/2010-06, 2010-09-21

Format: A4       Obim: 176 strana      Oblik: štampani      Cena: 750 dinara

MUZIČKA KULTURA

JP Zavod za udžbenike (SRP6MUZ00776)

1. MUZIČKA KULTURA 6 - udžbenik sa elektronskim audio dodatkom za šesti razred osnovne škole

Autori: Gordana Stojanović, Milica Rajčević

Udžbenička jedninica: Muzička kultura za šesti razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00300/2008-06, 2008-07-01

Format: A4       Obim: 92 strana      Oblik: štampani      Cena: 592.9 dinara

LIKOVNA KULTURA

Klett Izdavačka kuća doo –  SRP6LIK01150

„Likovna kultura 6“, udžbenik za šesti razred osnovne škole; 

Autor: Sanja Filipović

 

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

 

JP Zavod za udžbenike (SRP6TEH00756)

 

1.TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE - udžbenik za šesti razred osnovne škole Autori: Slobodan Popov, Tijana Tešan Udžbenička jedninica: Tehničko i informatičko obrazovanje za šesti razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00316/2008-06, 2008-06-30 Format: A4 Obim: 111 strana  Oblik: štampani Cena: 686.4 dinara

 

2.ZBIRKA MATERIJALA ZA TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE sa elektronskim interaktivnim dodatkom za šesti razred osnovne škole Autori: Boja Stefanović Udžbenička jedninica: udžbenički materijali Rešenje: 650-02-00052/2011-06, 2011-07-15 Format: A4 Obim: 44 strana Oblik: gotovi elementi i poluproizvodi Cena: 1320 dinara

 

INFORMATIKA  I  RAČUNARSTVO

JP Zavod za udžbenike (SRP6INF00784)

Informatika i računarstvo – udžbenik za šesti razred osnovne škole;

Autori: Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

SEDMI  RAZRED

 SRPSKI  JEZIK

Klett Izdavačka kuća doo (SRP7SRP01180) 

1.„Put”, čitanka za sedmi razred osnovne škole Autori: Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović Udžbenička jedninica: Čitanka za srpski jezik za sedmi razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00139/2012-06, 2012-08-13 Format: A4 Obim: 212 strana Oblik: štampani Cena: 840 dinara 

2.„Gramatika 7”, srpski jezik za sedmi razred osnovne škole Autori: Vesna Lompar Udžbenička jedninica: Srpski jezik (gramatika, jezička kultura, pravopis) za sedmi razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00254/2009-06, 2009-08-21 Format: A4 Obim: 148 strana Oblik: štampani Cena: 620 dinara 

3.„Srpski jezik 7”, radna sveska uz udžbenički komplet za sedmi razred osnovne škole Autori: Vesna Lompar, Zorica Nestorović Udžbenička jedninica: Radna sveska za srpski jezik za sedmi razred osnovne škole Rešenje: 650-02-00471/2011-06, 2012-02-09 Format: A4 Obim: 132 strana Oblik: štampani Cena: 530 dinara

MATEMATIKA

 

Matematiskop doo (SRP7MAT00747)

 

1.MATEMATIKA 7 - udžbenik za sedmi razred osnovne škole

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: Matematika udžbenik za sedmi razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-00242/2009-06, 2009-08-19 

Format: B5 

Obim: 218 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 770 dinara 

2. MATEMATIKA 7 - zbirka zadataka za sedmi razred osnovne škole

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: Matematika zbirka zadataka za sedmi razred osnovne škole

 Rešenje: 650-02-00242/2009-06, 2009-08-19 

Format: B5 

Obim: 191 strana

 Oblik: štampani 

Cena: 660 dinara 

3.Kontrolni i pismeni zadaci za sedmi razred osnovne škole - RADNA SVESKA 

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: Matematika zbirka zadataka za sedmi razred osnovne škole

 Rešenje: 650-02-01017/2010-06, 2011-02-03 

Format: A4 

Obim: 76 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 330 dinara 

4.PLUS VII - dodatna nastava za sedmi razred osnovne škole 

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: Matematika zbirka zadataka za sedmi razred osnovne škole

 Rešenje: 650-02-00242/2009-06, 2009-08-19 

Format: B5 

Obim: 76 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 275 dinara

 

ENGLESKI  JEZIK

The English Book doo (STR7ENG01444)

1. Project 4 - Udžbenik (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson 

Udžbenička jedninica: Engleski jezik za sedmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-188/2014-06, 2014-09-17

Format: A4       Obim: 88 strana      Oblik: štampani      Cena: 825 dinara

2. Project 4 - Radna sveska (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-188/2014-06, 2014-09-17

Format: A4       Obim: 80 strana      Oblik: štampani      Cena: 561 dinara

FRANCUSKI  JEZIK

Data Status d.o.o. (STR7FRA00339)

1. Pixel 3

Autori: Colette Gibbe

Udžbenička jedninica: Francuski jezik za sedmi razred osnovne škole – drugi strani jezik

Rešenje: 650-02-00220/2012-06, 2012-11-06

Format: A4       Obim: 80 strana      Oblik: štampani      Cena: 940 dinara

2. Pixel 3, radna sveska

Autori: Patricia Robert

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00220/1/2012-06, 2012-11-06

Format: A4       Obim: 88 strana      Oblik: štampani      Cena: 610 dinara

GEOGRAFIJA

 

JP Zavod za udžbenike – SRP7GEO00821

 

1.GEOGRAFIJA - udžbenik za sedmi razred osnovne škole 

Autori: Milutin Tadić 

Udžbenička jedninica: Geografija za sedmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00189/2009-06, 2009-07-06 

Format: A4 Obim: 171 strana Oblik: štampani 

Cena: 759 dinara 

2.RADNA SVESKA ZA GEOGRAFIJU - za sedmi razred osnovne škole

Autori: Milutin Tadić 

Udžbenička jedninica: Radna sveska sa geografskim kartama za vežbanje za sedmi razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-00180/2009-6, 2009-07-06 

Format: A4 Obim: 115 strana Oblik: štampani 

Cena: 592.9 dinara 

 

ISTORIJA

 

JP Zavod za udžbenike (SRP7IST00818)

1.ISTORIJA - udžbenik za sedmi razred osnovne škole

Autori: Dragomir Bondžić, Kosta Nikolić

Udžbenička jedninica: Istorija za sedmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-414/2013-06, 2014-01-16

Format: A4       Obim: 179 strana      Oblik: štampani      Cena: 748 dinara

BIOLOGIJA

BIGZ školstvo doo (SRP7BIO00205)

1.Biologija 7, udžbenik

Autori: Natalija Bukurov, Kalina Mladenović Paunović

Udžbenička jedninica: Biologija za sedmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00268/2009-06, 2009-09-09

Format: B5       Obim: 180 strana      Oblik: štampani      Cena: 800 dinara

2.Biologija 7, radna sveska

Autori: Gordana Vukobratović, Neda Radisavljević

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00354/2010-06, 2010-07-22

Format: B5       Obim: 95 strana      Oblik: štampani      Cena: 550 dinara

 

HEMIJA

Privredno društvo za izdavačku delatnost  Novi  Logos  (SRP7HEMO1332)       

1. „HEMIJA 7“, udžbenik sedmi razred osnovne škole

Autori: Dragana Anđelković,Tatjana Nedeljković                                                                                                                           Udžbenička jedinica: Hemija za sedmi razred osnovne škole                                                                                                                                            Rešenje: 650 –02—00293 / 2009 – 06 , 2009 – 09 – 01                                                                                                                                Format:  A4  

 Obim: 175 strana

 Oblik: štampani      

 Cena:  750 dinara

2. „HEMIJA 7“, radna sveska iz hemije sa demonstracionim ogledima, laboratorijskim vežbama i zadacima za sedmi razred osnovne škole

Autori: Dragana Anđelković,Tatjana Nedeljković                                                                                                                           Udžbenička jedinica: udžbenički materijal                                                                                                                                            Rešenje: 650 – 02—00293 / 2009 – 06 , 2009 – 09 – 01                                                                                                                                Format:  A4                

Obim: 136 strana                

Oblik: štampani              

 Cena: 540 dinara

FIZIKA 

Saznanje (SRP7FIZ00824) 

1.Fizika 7, udžbenik za 7.razred osnovne škole

Autori: Mićo M. Mitrović 

Udžbenička jedninica: Fizika za sedmi razred osnovne škole

 Rešenje: 650-02-310/2012-06, 2013-02-04 

Format: A4 

Obim: 151 strana

 Oblik: štampani 

Cena: 690 dinara 

2.Praktikum Fizika 7, zbirka zadataka i eksperimentalnih vežbi za 7.razred osnovne škole 

Autori: Mićo M. Mitrović 

Udžbenička jedninica: Zbirka zadataka iz fizike sa laboratorijskim vežbama za sedmi razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-310/1/2012-06, 2013-02-04  Format: A4   Obim: 95 strana  

Oblik: štampani   Cena: 490 dinara

 

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

 

JP Zavod za udžbenike (SRP7TEH00832)

 

1.TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE – udžbenik za sedmi razred osnovne škole 

Autori: IvanTasić, DraganaGlušac

Udžbeničkajedninica: Tehničko i nformatičko obrazovanje za sedmi razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-00207/2009-06, 2009-07-07 

Format: A4

 Obim: 151 strana

Oblik: štampani

Cena: 675.4 dinara

 

INFORMATIKA  I  RAČUNARSTVO

JP Zavod za udžbenike (SRP7INF00836)

 

Informatika i računarstvo – udžbenik za sedmi razred osnovne škole;

Autori: Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

 

MUZIČKA KULTURA

 

JP Zavod za udžbenike (SRP7MUZ01146)

MUZIČKA KULTURA 7 - udžbenik sa elektronskim audio dodatkom za sedmi razred osnovne škole

Autori: Gordana Stojanović, Milica Rajčević

Udžbenička jedninica: Muzička kultura za sedmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00200/2009-06, 2009-07-07

Format: A4       Obim: 65 strana      Oblik: štampani     Cena: 639.1 dinara

LIKOVNA KULTURA

 

Klett Izdavačka kuća doo –  SRP7LIK01184

„Likovna kultura 7“, udžbenik za sedmi razred osnovne škole; 

Autor: Sanja Filipović

 

OSMI RAZRED

SRPSKI  JEZIK

Klett Izdavačka kuća doo (SRP8SRP01193) 

1.„Reči mudrosti”, čitanka za osmi razred osnovne škole 

Autori: Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović Udžbenička jedninica: Čitanka za srpski jezik za osmi razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-173/2012-06, 2013-02-13 

Format: A4 Obim: 244 strana Oblik: štampani Cena: 840 dinara 

 

2.„Gramatika 8”, srpski jezik za osmi razred osnovne škole 

Autori: Vesna Lompar 

Udžbenička jedninica: Srpski jezik (gramatika, jezička kultura, pravopis) za osmi razred osnovne škole

 Rešenje: 650-02-246/2010-06, 2010-07-22 

Format: A4 

Obim: 144 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 620 dinara 

3.„Srpski jezik 8”, radna sveska uz udžbenički komplet za osmi razred osnovne škole Autori: Vesna Lompar , Zorica Nestorović, Zlatko Grušanović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00874/2010-06, 2011-01-27 

Format: A4 

Obim: 176 strana 

Oblik: štampani Cena: 530 dinara 

 

MATEMATIKA

 

Matematiskop doo (SRP8MAT00802)

1.MATEMATIKA 8 - udžbenik za osmi razred osnovne škole

 Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: Matematika udžbenik za osmi razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-00323/2010-06, 2010-07-21 

Format: B5 

Obim: 249 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 770 dinara 

2.MATEMATIKA 8 - zbirka zadataka za osmi razred osnovne škole

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00323/2010-06, 2010-07-21

 Format: B5 

Obim: 199 strana

 Oblik: štampani 

Cena: 660 dinara 

3.Kontrolni i pismeni zadaci za osmi razred osnovne škole - RADNA SVESKA

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

 Rešenje: 650-02-01018/2010-06, 2011-01-27 

Format: A4 

Obim: 78 strana 

Oblik: štampani 

4.PLUS VIII - dodatna nastava za osmi razred osnovne škole 

Autori: Vladimir Stojanović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00323/2010-06, 2010-07-21 

Format: B5 

Obim: 80 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 275 dinara

 

ENGLESKI  JEZIK

The English Book doo (STR8ENG01448)

1. Project 5 - Udžbenik (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson 

Udžbenička jedninica: Engleski jezik za osmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-184/2014-06, 2014-09-15

Format: A4       Obim: 88 strana      Oblik: štampani      Cena: 825 dinara

2. Project 5 - Radna sveska (četvrto izdanje)

Autori: Tom Hutchinson 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-184/2014-06, 2014-09-15

Format: A4       Obim: 80 strana      Oblik: štampani      Cena: 561 dinara

FRANCUSKI  JEZIK

Data Status d.o.o. (STR8FRA00342)

1. Pixel 4

Autori: Sylvie Schmitt

Udžbenička jedninica: Francuski jezik za osmi razred osnovne škole – drugi strani jezik

Rešenje: 650-02-002212012-06, 2012-10-29

Format: A4       Obim: 80 strana      Oblik: štampani      Cena: 940 dinara

2. Pixel 4, radna sveska

Autori: Ane-Cecile Couderc

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00221/1/2012-06, 2012-10-29

Format: A4       Obim: 88 strana      Oblik: štampani      Cena: 610 dinara

 GEOGRAFIJA

 

JP Zavod za udžbenike – SRP8GEO00871

 

1.GEOGRAFIJA - udžbenik (sa kartom Srbije) za osmi razred osnovne škole 

Autori: Srboljub Stamenković, Dragica Gatarić 

Udžbenička jedninica: Geografija za osmi razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-00198/2010-06, 2010-07-21 

Format: A4 Obim: 159 strana Oblik: štampani 

Cena: 759 dinara 

2.RADNA SVESKA ZA GEOGRAFIJU - za osmi razred osnovne škole

Autori: Marija Brkić, Srboljub Stamenković, Dragica Gatarić 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-00197/2010-06, 2010-07-22 

Format: A4 Obim: 111 strana Oblik: štampani 

Cena: 734.8 dinara 

 

ISTORIJA

 

 Izdavačka kuća Freska  (SRP8IST01463)

Istorija za osmi razred osnovne škole sa čitankom i radnom sveskom

Autori: Radoš Ljušić, Ljubodrag Dimić

Udžbenička jedninica: Istorija za osmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00371/2010-06, 2010-07-21

Format: A4       Obim: 248 strana      Oblik: štampani      Cena: 790 dinara

BIOLOGIJA

BIGZ školstvo doo (SRP8BIO00206)

1. Biologija 8

Autori: Danica Tusić

Udžbenička jedninica: Biologija za osmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00013/2012-06, 2012-07-04

Format: B5       Obim: 192 strana      Oblik: štampani      Cena: 800 dinara

2. Biologija 8, radna sveska

Autori: Danica Tusić

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali

Rešenje: 650-02-00594/2011-06, 2012-01-30

Format: B5       Obim: 104 strana      Oblik: štampani      Cena: 550 dinara

 

HEMIJA

 Privredno društvo za izdavačku delatnost   Novi  Logos    (SRP8HEMO1341)       

1. „HEMIJA 8, udžbenik osmi razred osnovne škole                                                                                                     Autori:Tatjana Nedeljković ,Dragana Andželković                                                                                                                          Udžbenička jedinica: Hemija za osmi razred osnovne škole                                                                                                                                            Rešenje: 650 – 02—00559 / 2015 – 06 , 2010 – 09 – 21  Format:  A4            Obim 224 strana               Oblik: štampani                 Cena:  750 dinara 

 2.  „HEMIJA 8“, radna sveska iz hemije sa demonstracionim Autori: Tatjana Nedeljković , Dragana Andželković                                                                                                                                                                                                                                                   Udžbenička jedinica: udžbenički materijal                                                                                                                                            Rešenje: 650 – 02—00559 / 2015 – 06 , 2010 – 09 – 21 Format:  A4                Obim 152strana                Oblik: štampani                 Cena: 540 dina 

FIZIKA 

 

Saznanje (SRP8FIZ00831)

 

1.Fizika 8, udžbenik za 8.razred osnovne škole 

Autori: Mićo M. Mitrović

 Udžbenička jedninica: Fizika za osmi razred osnovne škole 

Rešenje: 650-02-639/2013-06, 2014-03-08

 Format: A4 

Obim: 158 strana 

Oblik: štampani 

Cena: 690 dinara 

2.Praktikum Fizika 8, zbirka zadataka i eksperimentalnih vežbi za 8.razred osnovne škole Autori: Mićo M. Mitrović 

Udžbenička jedninica: udžbenički materijali 

Rešenje: 650-02-519/2015-06, 2016-01-27 

 Format: A4 

Obim: 99 strana

 Oblik: štampani 

 Cena: 490 dinara

 

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE

 

JP Zavod za udžbenike (SRP8TEH00879)

 

1.TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANjE – udžbenik za osmi razred osnovne škole

Autori: VjekoslavSajfert, IvanTasić, MarinaPetrović

Udžbeničkajedninica: Tehniničko i informatičko obrazovanje za osmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-163/2010-06, 2010-07-21 

Format: A4 Obim: 127 strana

Oblik: štampani

Cena: 675.4 dinara

 

INFORMATIKA  I  RAČUNARSTVO

JP Zavod za udžbenike (SRP7INF00836)

 

Informatika i računarstvo – udžbenik za sedmi razred osnovne škole;

Autori: Dragoljub Vasić, Dragan Marinčić, Miodrag Stojanović

 

MUZIČKA KULTURA

 

JP Zavod za udžbenike (SRP8MUZ00880)

MUZIČKA KULTURA - udžbenik sa elektronskim audio dodatkom za osmi razred osnovne škole

Autori: Gordana Stojanović, Milica Rajčević

Udžbenička jedninica: Muzička kultura za osmi razred osnovne škole

Rešenje: 650-02-00221/2010-06, 2010-06-30

Format: A4       Obim: 92 strana      Oblik: štampani      Cena: 639.1 dinara

LIKOVNA KULTURA

 

Klett Izdavačka kuća doo –  SRP8LIK01194

„Likovna kultura 8“, udžbenik za osmi razred osnovne škole; 

Autor: Sanja Filipović

 

 

U Lučanima, 26.5.2017.g.                                                                               DIREKTOR ŠKOLE

                                                                                                                           ______________________

                                                                                                                                        Radojka Đorđević

 

Đaci reporteri napravili su prilog o Kulinarskom putovanju kroz Srbiju koje je organizovano u okviru geografske sekcije koju vodi nastavnik geografije, Olivera Pantelić.

Uživajte!

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije