U ponedeljak, 24.12.2018.godine održan je ugledni čas u izdvojenom odeljenju prvog i trećeg razreda u Krstacu. Učenici prvog razreda bavili su se brojevima prve desetice, dok su učenici trećeg razreda dramatizovali običaje za Badnji dan.

Rad na času podrazumevao je rad u paru. Učenici prvog razreda izrađivali su zadatke koji su zahtevali pronalaženje skrivenih brojeva u oblaku, dopunjavanje brojeva u nizu na paunu i primenu stečenih znanja putem prezentacije. Aktivnosti su podstakle učenike na razmišljanje i trud u rešavanju zadataka. Učenici trećeg razreda prikazali su običaje za Badnji dan u vidu dramatitacije. Cilj je, između ostalog, bio sačuvati  i negovati narodne običaje i tradiciju našeg naroda i preneti mlađim generacijama da ih čuvaju od zaborava radi očuvanja našeg roda.

Realizator aktivnosti: Dušica Jaćimović

Dana 24.12.2018.godine u izdvojenom odeljenju OŠ “Milan Blagojević“ u Krstacu  u odeljenjima II4 i IV4  realizovan je ugledni čas.

Nastavne jedninice koje su bile predmet realizacije su sledeće:

2.razred – Osnovna svojstva materijala (obrada) -

4.razred – Materijali i njihova svojstva (obnavljanje) –

Rad na času podrazumevao je  grupni rad na ispitivanju osobina materijala putem ogleda u kojima su učenici aktivno učestvovali i na očiglednim primerima uočavali prisustvo, odnosno odsustvo određenog svojstva materijala. Na ovaj način ostvarena je i  dobra saradnja između učenika drugog i četvrtog razreda, pa je vršnjačka edukacija dala pozitivne rezultate.

Kao inovacija u dosadašem radu, uvedena je upotreba internet sadržaja koji je učenicima pomogao,  da na slikovit način,  utvrde znanja stečena izvođenjem ogleda.

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/characteristics_materials_fs.shtml

Sadržaj je dat na engleskom jeziku, učenici su slušali zvučni zapis na engleskom jeziku uz organizovan prevod na srpski jezik, tako da je ostvarena dobra predmetna korelacija sa engleskim jezikom.

 Kao druga inovacija,  učenici su se, takmičili u rešavanju internet kviza, uz direktan pristup  internetu putem mobilnih telefona.

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=1588998f-2f88-40c9-86b6-a7ef9bfc28b9

Ovim kvizom izvršena je evaluacija usvojenosti sadržaja iz glavnog dela časa. Procenat ostvarenih postignuća učenika bio je 85%, tako da su učenici veoma uspešno usvojili, odnosno obnovili,  nastavne sadržaje vezane za osobine materijala.

Aktivnosti su bile veoma dinamične i interesantne za učenike, pa su  i njihova pažnja i uključenost u rad bili veći i bolji.

Realizator aktivnost:  Biljana Janjić

Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018. Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018. Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018. Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018. Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018. Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018. Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018. Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018.
Ugledni čas u Krstacu 2018. Ugledni čas u Krstacu 2018.

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije