Ljubica   Beljanski-Ristić

IGROM PROTIV NASILJA:
ZAŠTO DRAMA

Ni jedna druga umetnost kao pozorište, najsnažnije od svih umetnosti, ne otkriva tako snažno čoveka u procesu delovanja. Drama prikazuje čovekovu sposobnost da deluje, uspostavlja situacije (zbivanja koja su važna mnogima, većini, možda svima) i pokazuie moguće načine ponašanja u tim situacijama. Pozorište je jedini forum gde se takvi procesi mogu javno raspraviti, pokazati se kritički, javno se konfrontirati s istinom mnogih, većine, svih...  

Ponašanje čoveka nije isto u realnim životnim situacijama ili dramskom predstavljanju tih situacija. Ali, i u realnosti, kao i u drami, pored delovanja, postoji značajan zajednički imenitelj: emocije. Može se reći da drama stvara optimalne uslove za pružanje emocionalne podrške, jer ima razvijene oblike aktivnosti za prihvatanie drugih, za otvorenost prema emocionalnim stanjima i iskustvima drugih, za emocionalnu toplinu i empatijsko razumevanje drugih. Drama, osim toga što pomaže mladom čoveku da dođe u kontakt s osećanjima i da reaguje na iičnu krizu, vodi ka izboru koji znači očuvanje smisla života. Drama je pravi način za otkrivanje i podržavanje svakog zrnca izazova koje je moguće naći u svakoj, pa i najtežoj životnoj situaciji.
Nasilje u svakodnevnom životu stvara neravnotežu, a neravnoteža podupire nasilje. Uspostavljanje ravnoteže i prevladavanje nasilja može se postići svesnim promenama u delovanju, u ponašanju. Kako biti svestan onoga što treba promeniti, kako to učiniti, kako naći snagu za promenu i kako tu snagu usmeriti ka sebi?! Drama nudi učenje kroz iskustvo i čitav niz osmišljenih aktivnosti ko|e otkrivaju moć delovanja likova u raznovrsnim odnosima i situacijama. Drama ide ispred stečenog iskustva.
S tim u vezi, drama na specifićan način kod mladih može da pokrene promene u procesima procene u odnosu na aktuelnu situaciju, sebe i svojih mogućnosti i raspoloživih mehanizama prevladavanja. Drama nudi specifično razjašnjenje, osvetljavanje i razumevanje situacije, zatim prepoznavanje izvora pretnji, ali i izvora prevladavanja. Omogućava jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, oslobađanje od zavisnosti i osećanja bespomoćnosti, omogućava izvlačenje sopstvenih snaga i pronalaženje načina da se sam sebi pomogne. Omogućava sagledavanje novih i alternativnih rešenja, okretanje toka događaja sebi u korist i traženje izlaza iz poteskoća koije su predočene, pokretanje nade i optimizma kao motivacione sile i izvora snage za prevladavanje. Osim toga, za mlade Ijude suočene s nasiljem, dobro je otkriti da je nasilje jedna od najstarijih i najvažnijih tema pozorišta.
Kroz mnoga svoja dela dramska umetnost i pozorište razotkrivali su nasilje kao instrument moći koju nasilnici, ipak, imaju samo privremeno i one koji su nasiinici pozonšte je upozoravalo da razmišlja|u o svojim limitima. Istine, koje su ti komadi otkrili u temeljnim odnosima i sistemima nasilja koje prikazuju, važe i danas. Opšte vrednosti takođe. Ono što se menja su vladajući sistemi i tekuće vrednosti vremena i prostora. Pozorište omogućava prolaznom događaju da se prikazivanjem učini trajnim kao prikaz sveta. Ne zbog večnosti koju prikazuje, nego zbog goruće sadašnjosti, zbog skrivene pozadine i živog otkrivanja odnosa onih koji vrše nasilje i onih nad kojima se vrši nasilje sa punom napetošću koje ti odnosi privlačenja i suprotstavljanja stvaraju danas, nekad, i sutra...

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

 

Šta je forum pozorište?

 

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Detaljnije